Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Oxaliplatine-gebaseerde adjuvante chemotherapie na preoperatieve chemoradiotherapie voor rectumcarcinoom


Prof. Tae Won KimHet optimale adjuvante chemotherapieregime voor rectumcarcinoom is niet duidelijk. De multicenterstudie ADORE (’adjuvant oxaliplatin in rectal cancer’) in Zuid-Korea heeft de rol van adjuvant oxaliplatine geëvalueerd voor patiënten die preoperatieve fluoropyrimidine-gebaseerde chemoradiotherapie (CRT) kregen gevolgd door totale mesorectale excisie (TME). Prof. Tae Won Kim (Asan Medisch Centrum, Seoel) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 321 patiënten met postoperatief yp-stadium II of III rectumcarcinoom na preoperative CRT en TME. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar hetzij fluorouracil-leucovorine (FL) of oxaliplatine-leucovorine-fluorouracil (FOLFOX). De randomisatie geschiedde gestratificeerd naar yp-stadium en behandelcentrum. Het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving (DFS). De zes-jaars DFS-percentages waren 68,2% met FOLFOX versus 56,8% met FL (gestratificeerd HR 0,63; p=0,018). In subgroepanalyse was FOLFOX superieur aan FL voor yp-stadium III, ypN1b, ypN2, hooggradige histologie, minimale regressie van de tumor, en afwezigheid van lymfovasculaire of perineurale invasie. De zes-jaar overall survival was 78,1% met FOLFOX versus 76,4% met FL (p=0,21).

De onderzoekers concluderen dat adjuvant FOLFOX vergeleken met FL de DFS verbeterde van patiënten met postoperatief yp-stadium II en III rectumcarcinoom na preoperatieve CRT en TME. Adjuvant FOLFOX kan worden overwogen op basis van het postoperatieve pathologische stadium na CRT en TME.

1.Hong YS, Kim SY, Lee JS et al. Oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy for rectal cancer after preoperative chemoradiotherapy (ADORE): long-term results of a randomized controlled trial. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multicenter ADORE trial (‘adjuvant oxaliplatin in rectal cancer’) in South Korea found that adjuvant FOLFOX compared with fluorouracil-leucovorin improved DFS after preoperative CRT and total mesorectal excision for postoperative ypStage II or III rectal cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren