Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Patiënt-gerapporteerde HRQOL in fase 3-studie TOURMALINE-MM1 van R/R multipel myeloom


Prof. Xavier LeleuDe fase 3-studie TOURMALINE-MM1 randomiseerde 722 patiënten met refractair of recidiverend multipel myeloom (R/R MM) na één, twee, of drie eerdere lijnen behandeling naar de proteasoomremmer ixazomib plus lenalidomide en dexamethason (IRd) of placebo-Rd. In 2016 werd gepubliceerd dat de mediane progressievrije overleving (primair eindpunt) significant langer was in de IRd-groep (20,6 maanden) dan in de Rd-groep (14,7 maanden; HR 0,74; p=0,01). Prof. Xavier Leleu (Academisch Ziekenhuis Poitiers) en collega’s publiceren nu online in het American Journal of Hematology patiënt-gerapporteerde HRQOL-uitkomsten van de studie, een secundair eindpunt.1

De patiënten beantwoordden de EORTC QLQ-C30 en QLQ-MY20 vragenlijsten bij screening, start van cyclus één en twee, vervolgens om de andere cyclus, eind van behandeling, en iedere vier weken tot progressie. Tijdens mediaan 23,3 (IRrd) en 22,9 (Rd) maanden follow-up bleef de gemiddelde QLQ-C30 global health status stabiel in beide groepen, zonder significante verschillen tussen de groepen. Ook de QLQ-C30 functiedomeinscores bleven over het algemeen op baseline-niveau.

De onderzoekers concluderen dat de studie laat zien dat toevoegen van ixazomib aan Rd resulteert in significante verbetering van de werkzaamheid zonder ongunstig effect op HRQOL.

1.Leleu X, Masszi T, Bahlis NJ et al. Patient-reported health-related quality of life from the phase III TOURMALINE-MM1 study of ixazomib-lenalidomide-dexamethasone versus placebo-lenalidomide-dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma. Am J Hematol 2018; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren