Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Patiënt-gerapporteerde toxiciteit van pelvische RT versus IMRT voor cervix- en endometriumcarcinoom


Dr. Ann KloppDe NRG Oncology/RTOG 1203 studie inventariseerde patiënt-gerapporteerde acute toxiciteit en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven tijdens pelvische standaard-radiotherapie vergeleken met intensiteits-gemoduleeerde radiotherapie voor cervix- of endometriumcarcinoom. Dr. Ann Klopp (MD Anderson Cancer Center, Houston TX) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 Tussen begin 2012 en eind 2015 includeerde de studie 289 patiënten van wie 278 voor de analyse in aanmerking kwamen. Deze vrouwen werden gerandomiseerd naar standaard-RT of IMRT.

Het primaire eindpunt van de studie was verandering in patiënt-gerapporteerde acute GI-toxiciteit tussen begin en eind van de therapie, bepaald met het darm-domein van de Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC). De gemiddelde EPIC bowel score nam af met 23,6 punten in de standaard-RT groep versus 18,6 punten in de IMRT-groep (p=0,048). Ook voor secundaire eindpunten was IMRT superieur aan standaard-RT. De gemiddelde EPIC urinary score nam af met 10,4 punten in de standaard-RT groep versus 5,6 punten in de IMRT-groep (p=0,03), en de gemiddelde Trial Outcome Index score (maat voor kwaliteit van leven) nam af met 12,8 punten in de standaard-RT groep versus 8,8 punten in de IMRT-groep (p=0,06). Aan het eind van de behandeling rapporteerde 51,9% van de vrouwen in de standaard-RT groep versus 33,7% van de vrouwen in de IMRT-groep frequente of bijna constante diarree (p=0,01), en gebruikte 20,4% versus 7,8% (p=0,04) viermaal per dag of vaker anti-diarreemedicatie.

De onderzoekers concluderen dat pelvische IMRT vergeleken met standaard-RT voor cervix- of endometriumcarcinoom geassocieerd was met significant minder GI- en urinaire toxiciteit.

1.Klopp AH, Yeung AR, Deshmukh S et al. Patient-reporterd toxicity during pelvic intensity-modulated radiation therapy: NRG Oncology – RTOG 1203. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The NRG Oncology/RTOG 1203 study showed that pelvic IMRT compared with standard RT for cervical or endometrial cancer was associated with significantly less patient-reported GI and urinary toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren