Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten met durvalumab na chemoradiotherapie voor stadium III niet-resectabel NSCLC

(0)2019-10-08 14:00   ( Nieuws )

Prof. Rina HuiDe multinationale fase 3-studie PACIFIC vergeleek durvalumab met placebo na chemoradiotherapie voor stadium III niet-resectabel niet-kleincellig longcarcinoom. Eerder is gepubliceerd dat de progressievrije overleving en de overall survival significant beter waren in de durvalumab-arm dan in de placebo-arm. Prof. Rina Hui (Westmead Hospital, Sydney) en collega’s publiceren nu patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) van de studie online in The Lancet Oncology.1De studie includeerde volwassen patiënten met een WHO performance status 0 of 1 en stadium III NSCLC waarvoor ze tenminste twee cycli platina-gebaseerde concurrente chemoradiotherapie hadden gehad, zonder progressie na deze behandeling. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar intraveneus durvalumab 10 mg/kg (n=476) of placebo (n=237), beginnend binnen zes weken na de CRT en vervolgens iedere twee weken gedurende een jaar. PROs werden bepaald met de QLQ-C30 en QLQ-LC13 vragenlijsten, op het moment van randomisatie, na 4 en 8 weken, vervolgens iedere 8 weken tot en met week 48, en daarna iedere 12 weken tot progressie van de ziekte.

De mediane follow-up was 25,2 maanden (IQR 14,1-29,5). Meer dan 79% van de durvalumab-patiënten en meer dan 82% van de placebo-patiënten beantwoordden de vragenlijsten tot en met week 48. Met beide behandelingen bleven de vooraf-gespecificeerde PROs of interest (hoest, dyspnoe, pijn op de borst, vermoeidheid, verlies van eetlust, fysiek functioneren, en algemene gezondheidsstatus of kwaliteit van leven) stabiel, zonder klinisch relevante veranderingen ten opzichte van baseline-waarden. De between-group differences voor deze eindpunten waren niet klinisch relevant.

De onderzoekers concluderen dat de eerder gepubliceerde verbeteringen van PFS en OS niet ten koste gingen van verslechtering van de PROs.

1.Hui R, Ӧzgüroğlu M, Villegas A et al. Patients-reported outcomes with durvalumab after chemoradiotherapy in stage III, unresectable non-small-cell lung cancer (PACIFIC): a randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study PACIFIC showed previously that durvalumab compared with placebo after chemoradiotherapy for stage III unresectable NSCLC improved PFS and OS. An analysis of the patient-reported outcomes has been published now. The analysis found that the improvement of PFS and OS was attained without compromising PROs.
.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren