Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Patiëntkenmerken, behandeling, en overleving van HER2-positief MBC met CNS-metastase


Patiënten met HER2-positief metastatisch mammacarcinoom (MBC) met metastase naar het centraal zenuwstelsel hebben een slechte prognose. De SystHER-studie (Systemic Therapies for HER2-positive Metastatic Breast Cancer Study) is een multicenter observationele studie in de Verenigde Staten. Dr. Sara Hurvitz (University of California, Los Angeles) en collega’s publiceren online in Clinical Cancer Research patiëntkenmerken, behandeling en overleving van MBC-patiënten met CNS-metastase.1

Tussen begin 2012 en eind 2016 includeerde de studie 977 MBC-patiënten. CNS-metastase werd bij MBC-diagnose gezien in 87 patiënten (8,9%) en later in 212 patiënten (21,7%). Blanke en jongere patiënten, patiënten met recidiverend MBC, en patiënten met HR-negatieve ziekte hadden een verhoogd risico van CNS-metastase. Patiënten met CNS-metastase bij diagnose kregen minder frequent eerstelijns trastuzumab (70,1% versus 92,8%) en meer frequent lapatinib (23,0% versus 2,5%) dan patiënten zonder CNS-metastase bij diagnose. De mediane overall survival, gemeten vanaf MBC-diagnose, was 30,2 maanden onder patiënten met CNS-metastase bij diagnose (versus geen CNS-metastase HR 2,86; 95%-bti 2,05-4,00) en 38,3 maanden onder patiënten met latere CNS-metastase (versus geen CNS-metastase HR 1,94; 95%-bti 1,52-2,49). Patiënten met CNS-metastase hadden lagere kwaliteit van leven dan patiënten zonder CNS-metastase.

De onderzoekers concluderen dat ondanks recente vorderingen in HER2-gerichte behandelingen patiënten met MBC en CNS-metastase een slechte prognose hebben.

1.Hurvitz SA, O’Shaughnessy J, Mason G et al. Central nervous system metastasis in patients with HER2-positive metastatic breast cancer: patient characteristics, treatment, and survival from SystHERs. Clin Cnacer Res 2018; epub ahead of print

Summary: The observational SystHER study found that despite advances in HER2-targeted treatments, MBC patients with central nervous system metastasis continue to have a poor prognosis and impaired quality of life.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren