Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Patronen van FOLH1-expressie in niercelcarcinoom: impact op klinische uitkomsten

(0)2024-05-14 12:00   ( Nieuws )

Tags

RCC  FOLH1 expression  

Dr. Rana McKayOndanks de toename van het aantal opties voor gevorderd niercelcarcinoom (RCC) wordt in de meeste patiënten ontwikkeling van resistentie gezien. Er is behoefte aan nieuwe diagnostische en therapeutische benaderingen. Een retrospectieve multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft patronen van expressie van het FOLH1-gen, dat codeert voor prostate membrane-specific antigen (PSMA), en impact van deze expressie op klinische uitkomsten onderzocht. Dr. Rana McKay (University of California San Diego) en collega’s publiceren de studie in Cancers.1

De studie includeerde 1724 RCC-patiënten die DNA- en RNA next-generation sequencing van tumormonsters hadden ondergaan. FOLH1 hoge en lage expressie werd gedefinieerd als het ≥ 75e en≤ 25e percentiel van RNA-transcripten per miljoen (TPM). De FOLH1-expressie was significant hoger in heldercellige (cc; 71%) tumoren dan in ncc tumoren (19,0 versus 3,3 TPM; p<0,001) en liep uiteen voor locatie van het monster: 13,6 TPM voor primaire niertumoren versus 9,9 TPM voor metastatische tumoren (p<0,001). FOLH1-expressie was gecorreleerd met angiogene genexpressie en abundantie van endotheliale cellen. De mediane overall survival onder alle patiënten was 42,8 maanden voor FOLH1-hoog versus 30,0 maanden voor FOLH1-laag RCC (HR 0,67; p<0,001). Onder de patiënten met ccRCC was het verschil in OS niet significant, maar patiënten met FOLH1-hoog ccRCC hadden wel langere tijd op cabozantinib-behandeling (median 9,7 versus 4,6 maanden; HR 0,57; p<0,05).

De onderzoekers concluderen dat de studie differentiële patronen van FOLH1-expressie op basis van histologie en tumorlocatie in RCC heeft laten zien. FOLH1-expressie was gecorreleerd met angiogene genexpressie, langere OS, en langere duur van cabozantinib-behandeling.

1.Ovruchesky E, Pan E, Guer M et al. Characterization of FOLH1 expression in renal cell carcinoma. Cancers 2024;16:1855

Summary: A multicenter retrospective study found differential patterns of FOLH1 expression based on histology and tumor site in renal cell carcinoma. FOLH1 was correlated with angiogenic gene expressions, increased overall survival, and longer duration of cabozantinib treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren