Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Patronen van tweede recidief na mastectomie voor mammacarcinoom


Dr. Geok Hoon LimEr is weinig informatie beschikbaar over tweede recidieven onder patiënten die mastectomie voor mammacarcinoom hebben ondergaan. Een retrospectieve studie in KK Women’s and Children’s Hospital in Singapore heeft prevalentie en patronen van tweede recidieven na mastectomie geïnventariseerd. Dr. Geok Hoon Lim en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 1619 patiënten die tussen begin september 2005 en eind oktober 2017 mastectomie ondergingen voor unilateraal stadium I tot en met III mammacarcinoom. Onder deze patiënten waren er 214 (13,2%) met recidief na mediaan 39,9 maanden: 23 met geïsoleerde chest wall recurrences (CWR), 8 met regionale metastasen, en 183 met systemische metastasen. Na behandeling werden tweede recidieven gezien in 14,3% van de CWR-patiënten en 37,5% van de patiënten met regionale metastasen, na mediaan 27,7 maanden (range 5-42) respectievelijk 32 maanden (range 18-40). In beide groepen werd systemische metastase als tweede recidief binnen twee jaar na het eerste recidief gezien, terwijl locoregionale tweede recidieven later kwamen. De onderzoekers konden geen risicofactoren voor tweede recidief identificeren.

De onderzoekers concluderen dat na mastectomie tweede recidieven voorkwamen in 20,7% van de patiënten met behandeld locoregionaal recidief.

1.Lim GH, Alcantara VS, Ng RP et al. Patterns of breast cancer second recurrences in patients after mastectomy. Breast Cancer Res Treat 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in Singapore found that after mastectomy for breast cancer, second recurrences occurred in 20.7% of patients with treated locoregional first recurrence, with no risk factors identified. Systemic metastases manifesting as second recurrence occurred in the first 2 years after first recurrence.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren