Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Perioperatief gebruik van epidurale anesthesie en uitkomsten van debulking voor gevorderd ovariumcarcinoom


Dr. Kara Long RocheIn verschillende typen solide tumoren is gezien dat gebruik van perioperatieve epidurale anesthesie geassocieerd was met verbetering van de uitkomsten van de ziekte. Dr. Kara Long Roche en haar collega’s van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) hebben onderzocht of dit fenomeen ook kan worden waargenomen in patiënten die primaire debulking chirurgie (PDS) ondergaan voor gevorderd ovariumcarcinoom. Ze publiceren de studie online in Gynecologic Oncology.1

Tussen begin 2005 en eind 2013 ondergingen 648 patiënten van Sloan Kettering PDS voor stadium IIIB-IV ovariumcarcinoom, van wie 435 epidurale anesthesie kregen en 213 niet. Patiënten in de groep met epidurale anesthesie hadden een hogere waarschijnlijkheid van hoger-stadium ziekte (stadium IV ziekte 26%) dan de patiënten in de niet-epidurale groep (16%; p=0,005). In de epidurale groep waren ook carcinomatose (87% versus 80%; p=0,027) en bulky upper abdominal ziekte (66% versus 58%; p=0,046) meer frequent. Complete bruto resectie werd bereikt in 48% van de epidurale groep versus 32% van de niet-epidurale groep (p<0,001), de mediane PFS was 20,8 versus 13,9 maanden (p=0,021), en de mediane OS was 62,4 maanden versus 41,9 maanden (p<0,001). Na correctie voor mogelijk verstorende variabelen inclusief residuele ziekte was gebruik van epidurale anesthesie onafhankelijk geassocieerd met lager risico van progressie (HR 1,327; 95%-bti 1,066-1,653) en overlijden (HR 1,588; 95%-bti 1,224-2,06).

De onderzoekers concluderen dat in patiënten die PDS ondergaan voor gevorderd ovariumcarcinoom gebruik van perioperatieve epidurale anesthesie geassocieerd was met betere PFS en OS.

1.Tseng JH, Cowan RA, Afonso AM et al. Perioperative epidural use and survival outcomes in patients undergoing primary debulking surgery for advanced ovarian cancer. Gynecol Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center showed that in patients undergoing primary debulking surgery for advanced ovarian cancer use of epidural anesthesia was associated with significantly improved progression-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren