Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Perioperatieve dynamische veranderingen in ctDNA-niveaus in patiënten met longcarcinoom


De DYNAMIC-studie in het Volksziekenhuis van de Peking Universiteit in Beijing heeft perioperatieve dynamische veranderingen onderzocht in gehalten van circulerend tumor DNA (ctDNA) in patiënten die chirurgische resectie met curatieve intentie ondergingen voor longcarcinoom. Prof. Jun Wang en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1 De studie includeerde 36 patiënten met detecteerbaar ctDNA in bloedmonsters genomen voor het begin van de resectie (tijdstip A). Op tijdstippen B tot en met F (2 minuten tot 72 uur na de resectie) werden opnieuw bloedmonsters genomen waarin het ctDNA-gehalte bepaald werd. Het primaire eindpunt van de studie was ctDNA half-life na de resectie.

De onderzoekers zagen een snelle afname van de plasma ctDNA-concentratie na de resectie, met een gemiddelde mutant allele fraction van 2,72% op tijdstip A; 2,11% op tijdstip B; 1,14% op tijdstip C; en 0,17% op tijdstip D. De mediane halfwaardetijd van ctDNA 35,0 minuten. Patiënten met detecteerbare MRD hadden een significant langzamere ctDNA-afname dan MRD-negatieve patiënten (half-life 103,2 min versus 29,7 min; p=0,001). Patiënten met wel of niet detecteerbaar ctDNA op het eerste tijdstip van monstername na de resectie hadden recidiefvrije overleving van respectievelijk 528 versus en 543 dagen (p=0,657); patiënten met wel of niet detecteerbaar ctDNA op het tweede tijdstip van monstername na de resectie hadden RFS van 278 versus versus 637 dagen (p=0,002).

De onderzoekers concluderen dat in patiënten die chirurgische resectie ondergingen voor longcarcinoom het ctDNA-niveau na de resectie mediaan snel afnam, en dat de snelheid van afname geassocieerd was met de RFS.

1.Chen K, Zhao H, Shi Y et al. Perioperative dynamic changes in circulating tumor DNA in lung cancer patients (DYNAMIC). Clin Cancer Res 2019; epub ahead of print

Summary: The DYNAMIC study in China evaluated perioperative dynamic changes in circulating tumor DNA in lung cancer patients. The ctDNA levels decreased immediately after radical tumor resection with a median half-life of 35.0 min.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren