Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Perioperatieve mortaliteit en morbiditeit na sublobaire versus lobaire resectie voor perifeer T1aN0 NSCLC


Prof. Nasser AltorkiToename van detectie van klein perifeer NSCLC heeft geresulteerd in hernieuwde interesse in sublobaire resectie in plaats van lobectomie, de traditionele standaard behandeling voor vroeg-stadium longcarcinoom. Prof. Nasser Altorki (Weill Cornell Medical College, New York) en collega’s hebben een analyse uitgevoerd van perioperatieve mortaliteit en morbiditeit na sublobaire versus lobaire resectie voor vroeg-stadium NSCLC. Ze publiceren de analyse online in The Lancet Respiratory Medicine.1

De analyse is uitgevoerd in het cohort van de multinationale fase 3-studie CALGB/Alliance 140503. De studie randomiseerde patiënten van 69 centra in Australië, Canada, en de Verenigde Staten intraoperatief naar hetzij lobaire (n=357) hetzij sublobaire (n=340) resectie. Het primaire eindpunt van de studie is ziektevrije overleving; de nu gepubliceerde post-hoc exploratieve analyse vergeleek perioperatieve morbiditeit en mortaliteit in beide armen.

Zes patiënten overleden binnen dertig dagen na de resectie: vier (1,1%) na lobaire resectie en twee (0,6%) na sublobaire resectie; een verschil van 0,5% (95%-bti -1,1% tot +2,3%). Tien patiënten overleden binnen negentig dagen: zes (1,7%) na lobaire resectie en vier (1,2%) na sublobaire resectie; een verschil van 0,5% (95%-bti -1,5% tot + 2,6%). Een adverse event van any grade werd gerapporteerd voor 54% van de patiënten na lobaire resectie en 51% van de patiënten na sublobaire resectie; graad 3 of hoger AEs werden gerapporteerd voor 15% na lobaire resectie en 14% na sublobaire resectie.

De onderzoekers concluderen dat de post-hoc analyse geen verschil in perioperatieve mortaliteit of morbiditeit heeft gevonden na lobaire versus sublobaire resectie voor T1aN0 NSCLC in fysiek en functioneel fitte patiënten.

1.Altorki NK, Wang X, Wigle D et al. Perioperative mortality and morbidity after sublobar versus lobar resection for early-stage non-small-cell lung cancer: post-hoc analysis of an international, randomised, phase 3 trial (CALGB/Alliance 140503). Lancet Respir Med 2018; epub ahead of print

Summary: A post-hoc analysis of the international phase 3 CALGB/Alliance 140503 study found that perioperative mortality and morbidity did not seem to differ between lobar and sublobar resection in physically and functionally fit patients with clinical T1aN0 NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren