Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

PET-geleid achterwege laten van radiotherapie voor vroeg-stadium ongunstig Hodgkin lymfoom


Prof. Andreas EngertStandaard-behandeling voor vroeg-stadium ongunstig-risico Hodgkin lymfoom (HL) is chemotherapie gevolgd door consolidatie met radiotherapie (RT). De RT kan echter lange-termijn sequelae hebben. De HD17 studie van de Duitse Hodigkin Studiegroep heeft de veiligheid onderzocht van achterwege laten van consoliderende RT in patiënten met complete respons na de chemotherapie. Prof. Andreas Engert (Universiteitsziekenhuis Keulen) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

HD17 werd uitgevoerd in 224 centra in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, en Nederland. De studie includeerde patiënten in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar, nieuw-gediagnostiseerd vroeg-stadium ongunstig-risico HL, en een ECOG performance status 2 of beter. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar 2+2 chemotherapie gevolgd door 30 Gy involved-field RT (standaard-behandelingsgroep; n=548) of 2 + 2 chemotherapie gevolgd door RT alleen in patiënten met positieve PET na de chemotherapie (PET4-geleide behandeling; n=552). Het primaire eindpunt was progressievrije overleving, met als criterium voor noninferioriteit een absoluut verschil van ten hoogste 8% in vijf-jaars PFS tussen beide groepen.


De mediane follow-up was 46,2 maanden (IQR 32,7-61,2). De vijf-jaars PFS was 97,3% in de groep met standaard-behandeling versus 95,1% in de groep met PET4-geleide behandeling, waarmee noninferioriteit van PET4-geleide behandeling ten opzichte van standaard-behandeling werd aangetoond. RT-geassocieerde acute adverse events waren dysfagie (6% van de patiënten met standaard-behandeling versus 2% van de patiënten met PET4-geleide behandeling) en mucositis (2% versus geen). Eén patiënt in de groep met PET4-geleide behandeling overleed aan een onverwachte AE (infectie).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met nieuw-gediagnostiseerd vroeg-stadium ongunstig-risico HL die na 2 + 2 chemotherapie PET-negatief zijn consoliderende RT kan worden weggelaten zonder klinisch relevant verlies van werkzaamheid.

1.Borchmann P, Plütschow A, Kobe C et al. PET-guided omission of radiotherapy in early-stage unfavourable Hodgkin lymphoma (GSHG HD17): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:223-234

Summary: The multicenter phase 3 HD17 study by the German Hodgkin Study Group found that in patients with newly diagnosed early-stage unfavorable Hodgkin lymphoma PET4-negativity after treatment with 2 + 2 chemotherapy allows omission of consolidation radiotherapy without a clinically relevant loss of efficacy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren