Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

PET-geleide behandeling voor gevorderd-stadium Hodgkin lymfoom

(0)2017-10-22 11:58   ( Nieuws )

Tags

HD18-studie  

Prof. Peter BorchmannHet intensieve polychemotherapie-regime eBEACOPP is zeer actief in patiënten met gevorderd-stadium Hodgkin lymfoom, maar resulteert ook in ernstige toxiciteiten.Sommige patiënten kunnen wellicht genezen worden met minder-belastende behandeling. De fase 3-studie HD18 onderzocht of de PET-bepaalde metabole respons na twee cycli eBEACOPP (PET-2) geschikt is voor onderscheid tussen PET-2 positieve patiënten die kunnen profiteren van intensivering van de behandeling en PET-2 negatieve patiënten die toe kunnen met minder intensieve behandeling. Prof. Peter Borchmann (Academisch Ziekenhuis Keulen) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet.1

De studie werd uitgevoerd in 301 centra in Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, en Zwitserland. Deelnemers waren patiënten in de leeftijd van achttien tot zestig jaar met nieuw-gediagnostiseerd gevorderd-stadium HL. Na de eerste twee cycli eBEACOPP werden de patiënten toegewezen aan twee parallele groepen, waarin ze vervolgens werden gerandomiseerd. De patiënten met PET-2 positiviteit werden gerandomiseerd naar nog zes cycli eBEACOPP of nog zes cycli eBEACOPP plus rituximab (R). De patiënten met PET-2 negativiveit werden gerandomiseerd naar nog zes of vier cycli eBEACOPP of slechts nog twee cycli eBEACOPP.

De studie recruteerde 2101 patiënten, van wie 156 afvielen voorafgaand aan de randomisatie. Er waren 434 patiënten met positieve PET-2, die in twee groepen van ieder 217 patiënten werden behandeld met nog zes cycli eBEACOPP of R-eBEACOPP. De vijf-jaars progressievrije overleving was 89,7% met eBEACOPP versus 88,1% met R-eBEACOPP (p=0,46). Er waren 1005 patiënten met negatieve PET-2, die werden behandeld met zes of vier extra cycli eBEACOPP (n=504) of slechts twee extra cycli eBEACOPP (n=501). De vijf-jaars PFS in deze twee armen was 90,8% versus 92,2%. In de arm met slechts twee extra eBEACOPP-cycli werden significant minder ernstige infecties gezien (8%) en minder graad 5 behandelings-gerelateerde adverse events (geen) dan in de arm met vier of zes extra eBEACOPP-cycli (18% en zes).

De onderzoekers concluderen dat na positieve PET-2 de uitkomsten van de patiënten niet verbeteren door toevoegen van rituximab aan de standaardbehandeling zes extra cycli eBEACOPP. Na negatieve PET-2 is toevoegen van slechts twee extra cycli eBEACOPP mogelijk zonder in te boeten op de PFS.

1. Borchmann P, Goergen H, Kobe C et al. PET-guided treatment in patients with advanced-stage Hodgkin’s lymphoma (HD18): final results of an open-label, international, randomised phase 3 trial by the German Hodgkin Study Group. Lancet 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren