Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

PET-geleide behandeling voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd Hodgkin lymfoom

(0)2019-01-16 14:03   ( Nieuws )

Prof. Michel MeignanBEACOPP-escalated (verhoogde dosering bleomycine, etoposide, doxorubicine, cyclofosfamide, vincristine, procarbazine en prednison) resulteert vergeleken met ABVD (doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine) in betere progressievrije overleving van patiënten met gevorderd Hodgkin lymfoom, maar is ook geassocieerd met hoger risico van hematologische toxiciteit, secundaire myelodysplasie, en onvruchtbaarheid. De Frans-Belgische fase 3-studie AHL2011 heeft onderzocht of PET-monitoring tijdens de behandeling het mogelijk maakt om te switchen van het eerstgenoemde naar het tweede regime in vroege responders zonder verlies van ziektecontrole. Prof. Michel Meignan (Hôpital Henri Mondor, Créteil) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Oncology.1


De studie, uitgevoerd in negentig centra, includeerde patiënten in de leeftijd van zestien tot en met zestig jaar met nieuw-gediagnostiseerd gevorderd HL, een ECOG performance status score lager dan 3, en levensverwachting van tenminste drie maanden. De patiënten kregen twee cycli BEACOPP-escalated gevolgd door PET. Patiënten in de standaard-behandeling groep (n=413) kregen ongeacht de PET-uitslag nog twee cycli BEACOPP-escalated. In de PET-geleide groep (n=410) kregen de patiënten met positieve PET nog twee cycli BEACOPP-escalated, terwijl patiënten met negatieve PET overgingen op twee cycli ABVD. In beide groepen werd aan het eind van de vierde cyclus aan de hand van een PET-scan gekozen voor doorgaan met consolidatietherapie of salvage-therapie. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

In de PET-geleide groep ging na de PET 84% van de patiënten over op ABVD en ging 12% door met BEACOPP-escalated. Na mediaan 50,4 maanden follow-up was de vijf-jaars PFS 86,2% in de standaard-behandeling groep versus 85,7% in de PET-geleide groep (p=0,65). Ernstige behandelings-gerelateerde adverse events werden gerapporteerd voor 47% van de patiënten in de standaard-behandeling groep versus 28% in de PET-geleide groep. Zes patiënten in de standaard-behandeling groep en twee patiënten in de PET-geleide groep overleden aan behandelings-gerelateerde oorzaken.

De onderzoekers concluderen dat PET na twee inductiecycli BEACOPP-escalated de behandeling voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd HL veilig geleidde, en gebruik van minder toxisch ABVD in vroege responders mogelijk maakte zonder de ziektecontrole te compromiteren.

1.Casasnovas R-O, Bouabdallah R, Brice P et al. PET-adapted treatment for newly diagnosed advanced Hodgkin lymphoma (AHL2011): a randomised, multicentre, non-inferiority, phase 3 study. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The French/Belgian phase 3 study AHL2011 found that in patients with newly diagnosed advanced Hodgkin lymphoma PET after two cycles of BEACOPP-escalated chemotherapy safely guided treatment and allowed the use of less toxic ABVD chemotherapy in early responders without impairing disease control.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren