Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Pijn in oudere overlevers van hematologische maligniteit na bloed-of beenmergtransplantatie

(0)2020-02-06 15:00   ( Nieuws )

Dr. Grant WilliamsBloed- of beenmergtransplantatie (BMT) wordt in toenemende mate gebruikt voor de behandeling van hematologische maligniteiten in oudere patiënten. Een van de niet-goed begrepen bijwerkingen kan ernstige pijn zijn. Een analyse in het cohort van de Bone Marrow Transplant Survivor Study heeft de prevalentie en voorspellers van pijn na BMT geïnventariseerd. Dr. Grant Williams (University of Alabama, Birmingham) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1

De BMTSS (1974-2014) includeerde patiënten van drie transplantatiecentra in de Verenigde Staten. De nu gepubliceerde analyse heeft betrekking op 736 patiënten die na de leeftijd 59 jaar BMT ondergingen voor een hematologische maligniteit, tenminste twee jaar overleefden, en mediaan vijf jaar na de BMT ondervraagd werden. De patiënten, en 183 van hun siblings, rapporteerden over vier pijndomeinen (niet-mineure dagelijkse pijn, matige tot ernstige lichaamspijn, langdurige pijn, en matige tot extreme pijninterferentie); positieve score voor één van deze vier domeinen werd gezien als indicatie van het composiet-eindpunt ernstige of interfererende pijn. Deze pijn werd gerapporteerd door 39,4% van de BMT-overlevers. Vergeleken met de siblings rapporteerden de overlevers 2,6 maal vaker pijn, gebruikten ze vaker pijnmedicatie (9,3% versus 17,8%), meer specifiek opioïden (2,2% versus 6,5%). Onder de BMT-overlevers was het rapporteren van pijn geassocieerd met lager opleidingsniveau, lager inkomen, en actieve graft-versus-host ziekte.

De onderzoekers concluderen dat bijna 40% van de oudere BMT-overlevers pijn rapporteerde, met een 2,6 maal hogere waarschijnlijkheid vergeleken met de siblings.

1.Farukh N, Hageman L, Chen Y et al. Pain in older survivors of hematologic malignancies after blood or marrow transplantation: a BMTSS report. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A study of older (age ≥ 60 years) patients of three transplantation centers found that after blood or marrow transplantation for hematologic malignancies nearly 40% of BMT survivors followed for a median of five years reported pain, and BMT survivors had 2.6-fold higher odds of reporting severe, nonminor or life-interfering pain in comparison with siblings.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren