Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Platina-gebaseerde chemotherapie voor gevorderd prostaatcarcinoom met of zonder afwijkingen in DNA-schadeherstelgenen


Dr. Sabine SchmidAfwijkingen in DNA-schaderherstelgenen worden gezien iin 20% tot 30% van de patiënten met castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC). Een multinationale studie heeft de impact geïnventariseerd van deze afwijkingen op werkzaamheid van platina-gebaseerde chemotherapie. Dr. Sabine Schmid (Princess Margaret Cancer Centre, Toronto) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 508 patiënten met gevorderd CRPC die platina-gebaseerde chemotherapie kregen in 25 centra in 12 landen. De mediane leeftijd was 61 jaar (range 27-88). Honderd patiënten kregen single-agent chemotherapie, en 408 kregen combinatietherapie. De patiënten werden geïncludeerd in drie cohorten: cohort 1 telde 80 patiënten met bekende afwijkingen in DNA-schadeherstelgenen, cohort 2 bestond uit 98 patiënten zonder deze afwijkingen, en cohort 3 telde 330 patiënten die niet getest waren op deze afwijkingen. Primaire eindpunten van de studie waren antitumoractiviteit (tenminste 50% PSA-afname en/of radiologische soft-tissue response in patiënten met meetbare ziekte) en de associatievan respons met aanwezigheid of afwezigheid van afwijkingen in de DNA-schadeherstelgenen.

PSA-afname met tenminste 50% werd gezien in 47,1% van de patiënten in cohort 1 en 36,1% van de patiënten in cohort 2 (p=0,20). In evalueerbare patiënten werden soft-tissue responses gezien in 48,3% van de patiënten in cohort 1 en 31,3% van de patiënten in cohort 2 (p=0,07). In de subgroep van 44 patiënten met BRCA2-veranderingen werd PSA-afname met tenminste 50% gezien in 63,9% van de patiënten en soft-tissue responses in 50% van de evalueerbare patiënten. In cohort 3 werd PSA-afname met tenminste 50% gezien in 28,5% van de patiënten en soft-tissue responses in 20,5% van de evalueerbare patiënten. De mediane overall survival was 15,2 maanden (IQR 9,9-33,7) in cohort 1 versus 9,8 maanden (IQR 6,1-19,5) in cohort 2.

De onderzoekers concluderen dat platina-gebaseerde chemotherapie geassocieerd was met relevante antitumor-activiteit in patiënten met gevorderd CRPC met afwijkingen in DNA-schadeherstelgenen.

1.Schmid S, Omlin A, Higano C et al. Activity of platinum-based chemotherapy in patients with advanced prostate cancer with and without DNA repair gene aberrations. JAMA Network Open 2020;3:e2021692

Summary: A study with 508 advanced CRPC patients of 25 academic centers in 12 countries found relevant antitumor activity of platinum-based chemotherapy in patients with DNA repair gene aberrations. Median overall survival was 15.2 months (IQR 9.9-33.7) in the group of patients with these aberrations and 9.8 months (IQR 6.1-19.5) in the group of patients without these aberrations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren