Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Pneumonits na chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderd NSCLC: verschil tussen Aziatische en niet-Aziatische patiënten


Pneumonitis is een niet-ongebruikelijke complicatie na definitieve chemoradiotherapie (CRT) voor lokaal-gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (LA-NSCLC). Het is niet duidelijke of er etnische verschillen zijn in de incidentie van post-CRT pneumonitis. Een systematisch overzicht en meta-analyse van gepubliceerde studies heeft verschillen in incidentie tussen Aziatische en niet-Aziatische patiënten onderzocht. Dr. Jun Dang (China Medical University, Shenyang) en collega’s publiceren de meta-analyse in eClinicalMedicine.1

In de literatuur tussen begin 2000 en eind april 2023 identificeerden de onderzoekers 248 voor het onderwerp relevante patiënten met tezamen 28.267 patiënten. In de studies van CRT zonder immuuntherapie was de gepoolde incidentie van pneumonitis significant hoger onder de Aziatische patiënten dan onder de niet-Aziatische patiënten: any grade 66,8% versus 28,1% (p<0,0001); graad 2 en hoger 25,1% versus 14,9% (p<0,0001); graad 3 en hoger 6,5% versus 4,6% (p=0,015); en graad 5 0,6% versus 0,1% (p<0,0001). In studies van CRT met immuuntherapie hadden Aziatische patiënten vergeleken met niet-Aziatische patiënten hogere incidentie van any grade pneumonitis (74,8% versus 34,3% (p<0,0001) en graad 2 en hoger pneumonitis (34,0% versus 24,6%; p=0,001), maar geen significant hogere incidentie van graad 3 of hoger pneumonitis.

De onderzoekers concluderen dat het risico van pneumonitis na CRT voor LA-NSCLC hoger is onder Aziatische patiënten dan onder niet-Aziatische patiënten, hetgeen zou kunnen wijzen op een lagere tolerantie van longweefsel voor straling.

1.Liu T, Li S, Ding S et al. Comparison of post-chemoradiotherapy pneumonitis between Asian and non-Asian patients with locally advanced non-small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis. eClinicalMedicine 2023.102246

Summary: Systematic review and meta-analysis of published studies found that after chemoradiotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer, the incidence of pneumonitis was higher among Asian patients compared with non-Asian patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren