Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Populatie-gebaseerde studie van risico van invasieve ziekte na verschillende behandelstrategieën voor DCIS

(0)2016-09-08 14:06   ( Nieuws )

Dr. Jelle WesselingDr. Jelle Wesseling (NKI/AVL) en collega’s hebben een analyse uitgevoerd van uitkomsten van verschillende behandelstrategieën voor DCIS. De uitkomsten van de analyse worden vandaag online gepubliceerd in Breast Cancer Research and Treatment.1 De analyse heeft betrekking op gegevens van 10.090 Nederlandse vrouwen die voor DCIS behandeld werden tussen 1989 en 2005.

Deze figuur toont het beloop in de tijd van het gebruik van mastectomie, borstsparende chirurgie (BCS), en BCS met radiotherapie (RT) in vrouwen jonger dan vijftig jaar (panel a) en vrouwen van vijftig jaar en ouder (panel b). Bijna de helft (n=4820) van de patiënten in het cohort onderging mastectomie. Het gebruik van BCS nam toe in de tijd, evenals het gebruik van RT na BCS.

Vijftien jaar na de DCIS-diagnose was de cumulatieve incidentie van ipsilateraal invasief mammacarcinoom (iIBC) 1,9% na mastectomie; 8,8% na BCS plus RT; en 15,4% na alleen BCS. Patiënten die alleen BCS kregen hadden gedurende de eerste vijf jaar na de diagnose een hoger risico van iIBC dan de patiënten die BCS plus RT kregen. Dit verschil was minder uitgesproken voor patiënten met een DCIS-diagnose voor de leeftijd van vijftig jaar (HR 2,11; 95%-bti 1,35-3,29) dan voor patiënten met een DCIS-diagnose op hogere leeftijd (HR 4,44; 95%-bti 3,11-6,36). Na meer dan vijf jaar follow-up was er geen verschil in iIBC-risico tussen BCS plus RT en alleen BCS in vrouwen jonger dan vijftig jaar. De cumulatieve incidentie van contralateraal invasief mammacarcinoom in het cohort was 6,4%; vergeleken met een risico van invasief mammacarcinoom voor vrouwen in de algemene bevolking van 3,4%.

De onderzoekers concluderen dat ze een interactie hebben gezien van behandeling met leeftijd en follow-up periode op het risico van iIBC. Het profijt van toevoegen van RT aan BCS lijkt geringer onder jongere vrouwen. De onderzoekers beoordelen het risico van contralateraal invasief mammacarcinoom in het cohort als ‘laag’.

1.Elshof LE, Schaapveld M, Schmidt MK et al. Subsequent risk of ipsilateral and contralateral invasive breast cancer after treatment for ductal carcinoma in situ: incidence and the effect of radiotherapy in a population-based cohort of 10,090 women. Breast Cancer Res Treat 2016; epub ahead ofprint

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren