Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Post-hoc analyse van VELOUR

(0)2015-12-28 09:24   ( Nieuws )

Tags

aflibercept  mCRC  

Prof. Eric van CutsemIn de fase 3-studie VELOUR is de waarde onderzocht van toevoeging van aflibercept aan FOLFIRI in patiënten met metastatisch colorectaalcarcinoom na progressie op adjuvante oxaliplatin-chemotherapie. De studie liet zien dat aflibercept resulteerde in significante verlenging van de overall survival (met 1,44 maanden), zowel in de gehele studiepopulatie als in de deelnemers die eerder waren behandeld met bevacizumab. Prof. Eric van Cutsem (UZ Leuven) en collega’s publiceren nu online in Targeted Oncology een post-hoc analyse van VELOUR.1 Voor deze post-hoc analyse zijn deelnemers geëxcludeerd die al recidief vertoonden tijdens of binnen zes maanden na de oxaliplatin-behandeling, de adjuvant rapid relapsers (ARR). ARRs hebben naar wordt aangenomen een slechte prognose.

Van de 1226 deelnemers waren er 124 ARR, onder wie 17 die ook bevacizumab als onderdeel van de adjuvante therapie hadden gekregen. Na exclusie van de ARR was de OS in de aflibercept plus FOLFIRI-arm significant langer dan in de placebo plus FOLFIRI-arm (HR 0,78; 95%-bti 0,68-0,90; mediaan overlevingsverschil 1,87 maanden). In de subgroep van patiënten die eerder bevacizumab gekregen hadden was de OS in de FOLFIRI-arm 2,14 maanden langer dan in de placebo-arm.

De onderzoekers concluderen dat door inclusie van ARR in VELOUR de werkzaamheid van aflibercept onderschat is.

1.Van Cutsem E, Joulain F, Hoff PM et al. Aflibercept plus FOLFIRI vs. placebo plus FOLFIRI in second-line metastatic colorectaal cancer: a post hoc analysis of survival from the phase III VELOUR study subsequent to exclusion of patients whi had recurrence during of within 6 months of completing adjuvant oxaliplatin-based therapy. Targeted Oncol 2015; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren