Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Predictieve waarde van HER2-status van CTCs voor anti-HER2 therapie in patiënten met HER2-negatieve mammatumoren


Prof. Hushun YangIn sommige studies is discordantie gezien tussen HER2-expressie in tumorweefsel (tHER2) en HER2-status van circulerende tumorcellen (cHER2). De prognostische betekenis van tHER2-/cHER2+ discordantie is niet duidelijk. Het is ook niet bekend of patiënten met tHER2-/cHER2+ baat hebben bij anti-HER2 gerichte therapie. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft de prognostische en predictieve waarde van deze discordantie onderzocht. Prof. Hushan Yang (Thomas Jefferson University, Philadelphia PA) en collega’s publiceren de studie online in Breast Cancer Research and Treatment.1

De studie includeerde 105 patiënten met gevorderd-stadium tHER2- mammacarcinoom. Vergeleken met patiënten met laag-risico cHER2 (cHER2+ < 2) hadden patiënten met hoog-risico cHER2 (cHER2+ ≥ 2) verhoogd risico van progressie (HR 2,16; p=0,010). Onder patiënten met hoog-risico cHER2 hadden patiënten die anti-HER2 gerichte therapie kregen betere PFS vergeleken met patiënten die geen anti-HER2 gerichte therapie kregen (HR 0,30; p=0,035). Anti-HER2 gerichte therapie had geen significante impact op de PFS van patiënten met laag-risico cHER2 (HR 0,70; p=0,306). Longitudinale analyse van 67 patiënten met cHER2 liet zien dat patiënten met verandering van de cHER2-status van hoog-risico bij baseline naar laag-risico bij eerste follow-up significant betere PFS hadden dan patiënten met blijvend hoog-risico cHER2 (mediaan 11,7 weken versus 2,0 weken; p=0,001).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd-stadium tHER2- mammacarcinoom de cHER2-status gebruik van anti-HER2 gerichte therapie voor hoog-risico cHER2 kan geleiden.

1.Wang C, Mu Z, Ye Z et al. Prognostic value of HER2 status on circulating tumor cells in advanced-stage breast cancer patients with HER2-negative tumors. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter study in the USA found that in advanced-stage breast cancer patients with HER2-negative tumors, the HER2 status of circulating tumor cells had the potential to guide use of anti-HER2 targeted therapy for high-risk circulating HER2.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren