Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Preoperatief FOLFIRINOX voor borderline resectabel pancreascarcinoom

(0)2016-07-24 13:35   ( Nieuws )

Tags

BRPC  

Dr. Andrew KoEr is geen consensus over de optimale neoadjuvante strategie voor borderline resectabel pancreascarcinoom (BRPC). Dr. Andrew Ko (University of California in San Francisco) en collega’s hebben een retrospectieve analyse uitgevoerd van uitkomsten van neoadjuvant FOLFIRINOX met of zonder radiotherapie voor BRPC. De analyse is gebaseerd op gegevens van 26 patiënten die in San Francisco zijn behandeld. De analyse is online gepubliceerd in het Journal of Surgical Oncology.1

De patiënten kregen mediaan negen cycli neoadjuvant FOLFIRINOX. Vier patiënten kregen bovendien radiotherapie. R0-resectie werd uitgevoerd in twintig patiënten die alleen FOLFIRINOX hadden gekregen (90,9%). De respons op de behandeling was in zestien van de tweeëntwintig patiënten (72,7%) ‘moderate’ of ‘marked’ volgens het graderingssysteem van het American College of Pathologists. De mediane ziektevrije overleving was 22,6 maanden en de mediane overall survival was niet bereikt.

De onderzoekers concluderen dat de analyse uitwijst dat neoadjuvant FOLFIRINOX in een hoog percentage BRPC-patiënten kan resulteren in R0-resectie en gunstige klinische uitkomsten. Prospectieve validatie is gewenst.

1.Kim S, Nakakura EK, Wang ZJ et al. Preoperative FOLFIRINOX for borderline resectable pancreatic cancer: Is radiation necessary in the modern era of chemotherapy? J Surg Oncol 2016; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren