Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Presentatie en kenmerken van mammacarcinoom in patiënten jonger dan veertig jaar


Dr. Emily AmbinderMammacarcinoom is de belangrijkste maligne doodsoorzaak van jonge vrouwen. Er zijn niet veel studies uitgevoerd van presentatie en kenmerken van mammacarcinoom in vrouwen jonger dan veertig jaar. Een retrospectieve studie van Johns Hopkins Medical Institutions (Baltimore MD) heeft deze kenmerken geïnventariseerd. Dr. Emily Ambinder en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1


De studie includeerde 145 vrouwen met mammacarcinoom voor de leeftijd van veertig jaar. Het cohort had meer agressieve subtypen dan wat is gerapporteerd voor oudere vrouwen: 33,1% triple-negatief, 80% hoog Ki-67, en 21,3% stadium 3 of hoger. De meeste vrouwen waren verwezen door de eerstelijns arts of een gynecoloog/verloskundige, hoewel ook 5,5% werd verwezen door een spoedeisende-hulp arts en 2,1% incidenteel gediagnostiseerd werd. Bijna 17% van de patiënten waren bij presentatie zwanger of lacterend. De meeste patiënten hadden bij presentatie borst-gerelateerde symptomen. Onder de 9,1% van de patiënten die werden gediagnostiseerd door het hoog-risico screeningsprogramma van Johns Hopkins werd 84,6% van de mammacarcinomen geïndentificeerd met mammografie of mammografie plus MRI. De mammacarcinomen van jonge vrouwen die werden gediagnostiseerd in het hoog-risico screeningsprogramma hadden bij diagnose een lagere graad dan die van vrouwen met symptomen bij presentatie.

De onderzoekers concluderen dat jongere patiënten vergeleken met oudere patiënten meer agressieve subtypen en bij presentatie hogere graad mammacarcinoom hadden.

1.Hu X, Myers KS, Oluyemi ET et al. Presentation and characteristics of breast cancer in young women under age 40. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at Johns Hopkins Medical Institutions (Baltimore, MD) found that breast cancer patients under age 40 had more aggressive cancer subtypes and of higher grade at presentation compared to older women.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren