Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prevalentie en impact van COVID-19 sequelae op behandeling en overleving van patiënten met maligniteiten


Dr. David PinatoDe medium- en lange-termijn impact van COVID-19 in patiënten met maligniteiten is nog niet duidelijk. OnCovid was een retrospectieve Europese studie die volwassen patiënten includeerde met een geschiedenis van solide of hematologische maligniteit, en een RT-PCR bevestigde SARS-CoV-2 infectie. De studie inventariseerde prevalentie en impact van sequelae van COVID-19 op behandeling en overleving van patiënten die hersteld zijn van de SARS-CoV-2 infectie. Dr. David Pinato (Imperial College London, UK) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Oncology.1

OnCovid werd uitgevoerd in 35 centra in zes landen. De studie includeerde 2634 patiënten met maligniteiten die tussen 27 februari 2020 en 14 februari 2021 een diagnose van SARS-CoV-2 infectie kregen. Onder deze patiënten waren er 1557 die na hersteld te zijn van COVID-19 een heronderzoek ondergingen, mediaan 22,1 maanden (IQR 8,4-57,8) na de diagnose van de maligniteit en 44 dagen (28-339) na de COVID-19 diagnose.

Er waren 234 patiënten (15,0%) die sequelae van COVID-19 rapporteerden, vooral respiratiesymptomen (n=116; 49,6%) en residuele vermoeidheid (n=96; 41,0%). Sequelae waren meer frequent in mannen (versus vrouwen; p=0,041), patiënten ouder dan 64 jaar (versus jonger dan 65 jaar; p=0,048), patiënten met meer dan één comorbiditeit (versus geen of één; p=0,0006), en patiënten met geschiedenis van roken (versus geen rookgeschiedenis; p=0,0004). Sequelae waren geassocieerd met hospitalisatie voor COVID-19 (p<0,0001), gecompliceerde COVID-19 (p<0,0001), en COVID-19 therapie (p=0,0002).

Met mediaan 128 dagen (95%-bti 113-148) follow-up na de COVID-19 diagnose waren sequelae geassocieerd met verhoogd risico van overlijden (HR 1,80; 95%-bti 1,18-2,75) na correctie voor tijd tot heronderzoek na de COVID-19 diagnose, geslacht, leeftijd, comorbiditeitenbelasting, tumorkenmerken, antimaligniteitentherapie, en ernst van COVID-19. Onder de 466 patiënten die systemische behandeling voor de maligniteit ondergingen waren er 70 (15%) die de behandeling permanent discontinueerden en 178 (38,2%) die de behandeling hervatten met aangepaste dosering of regime. Permanente discontinuering was onafhankelijk geassocieerd met verhoogd risico van overlijden (HR 3,53; 95%-bti 1,45-8,59) maar aanpassing van dosering of regime niet (0,84; 0,35-2,02).

De onderzoekers concluderen dat sequelae van COVID-19 werden gezien in 15% van de patiënten met maligniteiten, en ongunstige invloed hadden op overleving en andere oncologische uitkomsten na herstel. Aanpassing van de antimaligniteitentherapie kon veilig worden uitgevoerd.

1.Pinato DJ, Tabernero J, Bower M et al. Prevalence and impact of COVID-19 sequelae on treatment and survival of patients with cancer who recovered from SARS-CoV-2 infection: evidence from the OnCovid retrospective, multicentre registry study. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational retrospective OnCovid study found that COVID-19 sequelae affected up to 15% of patients with cancer and adversely affected survival and oncological outcomes after recovery from COVID-19. Adjustment to systemic anti-cancer therapy could be safely pursued in treatment-eligible patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren