Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prevalentie en prognose van Lynch syndroom en sporadische MMRd in endometriumcarcinoom

(0)2021-03-08 14:00   ( Nieuws )

Prof. Carien CreutzbergStandaard-screening van patiënten met endometriumcarcinoom (EC) op Lynch syndroom (LS) neemt toe, maar de prognostische impact van een onderliggende erfelijke etiologie is niet duidelijk. Een analyse in het cohort van de Nederlandse PORTEC-1, -2, en -3 studies heeft de prevalentie, prognose, en incidentie van volgende primaire maligniteiten onder patiënten met LS-geassocieerd EC in relatie tot sporadisch mismatch repair deficient (MMRd)-EC onderzocht. Prof. Carien Creutzberg (LUMC) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of the National Cancer Institute.1

Onder de 1336 ECs waren 410 MMRd-ECs (30,7%). Onder de 380 (92,7%) volledig geanalyseerde MMRd-ECs waren 275 (72,4%) MLH1-hypergemethyleerd, 36 (9,5%) LS MMRd, en 69 (18,2%) MMRd met overige kenmerken. Beperken van de screening tot patiënten in de leeftijd zestig jaar of jonger zou hebben geresulteerd in het missen van 18 (50%) LS-diagnosen, en beperken van de screening tot patiënten in de leeftijd zeventig jaar of jonger zou hebben geresulteerd in het missen van 6 (16,7%) LS-diagnosen. Het percentage met vijf-jaars recidiefvrije overleving was 91,7% (95%-bti 83,1-100) voor LS; en 95,5% (90,7-100) voor ’overige kenmerken’; en 78,6% (73,8-83,7) voor MLH1-hypergemethyleerd. De RFS-HR van LS versus MLH1-hypergemethyleerd was 0,45 (p=0,12) en de RFS-HR van ‘overige kenmerken’ versus MLH1-hypergemethyleerd was 0,17 (p=0,003). Waarschijnlijkheid van een volgende LS-geassocieerde maligniteit binnen tien jaar was 11,6% voor LS; 1,5% voor ‘overige kenmerken’; en 7,0% voor MLH1-hypergemethyleerd.

De onderzoekers concluderen dat de prevalentie van LS 2,8% was in de PORTEC-populatie en 9,5% onder de patiënten met MMRd-ECs. Patiënten met LS-geassocieerd EC hadden een trend van betere RFS en hoger risico van volgende maligniteiten vergeleken met patiënten met MLH1-hypergemethyleerd MMRd-EC.

1.Post CCB, Stello E, Smit VTHBM et al. Prevalence and prognosis of Lynch syndrome and sporadic mismatch repair deficiency in endometrial cancer. J Natl Cancer Inst 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of the cohort of the Dutch PORTEC trials found that among endometrial cancer patients the prevalence of Lynch syndrome was 2.8%, and among patients with MMRd-ECs the prevalence of LS was 9.5%. Patients with LS-associated ECs had a trend towards better RFS and higher risk of second cancers compared with patients with MLH1-hypermethylated MMRd-EC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren