Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prevalentie van en risicofactoren voor cisplatine-geïnduceerd gehoorverlies in jongeren


Dr. Etan OrgelCisplatine wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende typen maligniteiten in jongeren (hier gedefinieerd als leeftijd nul tot veertig jaar). Cisplatine-geïnduceerd gehoorverlies (CIHL) is een veel-gerapporteerde toxiciteit. Een multicenter cohortstudie in de Verenigde Staten en Canada heeft prevalentie van en risicofactoren voor CIHL in jongeren geïnventariseerd. Dr. Etan Orgel (Children’s Hospital, Los Angeles CA) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Child & Adolescent Health.1

De studie includeerde 1481 jongeren die met cisplatine behandeld waren. Onder de 1414 patiënten die bij hun meest recente follow-up audiometrie hadden ondergaan, gemiddeld 3,9 jaar (SD 4,2) na de diagnose, waren er 620 (43,8%) met matige of ernstige CIHL (SIOP graad 2 of hoger). De hoogste CIHL-prevalentie werd gezien onder de jongste patiënten (jonger dan vijf jaar; prevalentie 59,4%) en onder patiënten met een CNS-tumor (50,9%), hepatoblastoom (65,9%), of neuroblastoom (62,1%). Na correctie voor cumulatieve cisplatinedosering waren hoger-gefractioneerde doses geassocieerd met hoger CIHL-risico (per toename met 10 mg/m2 per dag gecorrigeerd OR 1,15; 95%-bti 1,07-1,25; per toename met 50 mg/m2 per cyclus aOR 2,16; 95%-bti 1,37-3,51)

De onderzoekers concluderen dat de studie bruikbare data heeft opgeleverd met betrekking tot de prevalentie van CIHL onder cisplatine-behandelde jongeren.

  • 1.Moke DJ, Luo C, Millstein J et al. Prevalence and risk factors for cisplatin0induced hearing loss in children, adolescents, and young adults: a multi-institutional North American cohort study. Lancet Child & Adolescent Health 2021; epub ahead of print

Summary: A multicenter cohort study in North America found that among children, adolescents, and young adults (0-39 years of age) treated with cisplatin 43.8% developed moderate or severe cisplain-induced hearing loss.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren