Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prevalentie van HBV-, HCV-, en HIV-infectie onder patiënten met nieuw-gediagnostiseerde maligniteiten


Dr. Scott RamseyPatiënten met nieuw-gediagnostiseerde maligniteiten worden niet routinematig gescreend op HBV-, HCV-, en HIV-infectie. Het is denkbaar dat een deel van de virus-geïnfecteerde patiënten op het moment van de diagnose van een maligniteit niet op de hoogte is van de virus-infectie. Behandeling van de maligniteit zou reactivering van het virus kunnen bevorderen. Dr. Scott Ramsey (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle WA) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van het percentage virus-geïnfecteerde patiënten onder patiënten met een nieuw-gediagnostiseerde maligniteit. Ze publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 3015 patiënten met een nieuw-gediagnostiseerde (inclusie binnen 120 dagen na de diagnose) maligniteit in negen academische en negen community oncologiecentra aangesloten bij SWOG (voorheen Southwest Oncology Group) Cancer Research Network. De mediane leeftijd was 60,6 jaar (range 18,2-93,7); 60,4% vrouwen; 18,1% zwarten en 18,3% Hispanics. De patiënten werden getest op HBV-, HCV-, en HIV-infectie. De figuur laat de infection rates zien. De figuur toont ook dat 42% van de chronisch-HBV geïnfecteerden en 31% van de HCV-geïnfecteerden voorafgaand aan de test niet wisten dat ze geïnfecteerd waren. Onder de HIV-geïnfecteerden gold dit voor 5,1%. Onder de patiënten met infecties had 21,1% van de patiënten met chronisch HBV, 32,4% van de patiënten met HCV, en 20,6% van de patiënten met HIV geen identificeerbare risicofactoren voor de infectie.

De onderzoekers concluderen dat de studie suggereert dat een substantieel percentage van HBV- en HCV-geïnfecteerde patiënten met een nieuw-gediagnostiseerde maligniteit niet op de hoogte is van de infectie. Universele HBV- en HCV-screening van patiënten met een nieuw-gediagnostiseerde maligniteit dient te worden overwogen.

1.Ramsey SD, Unger JM, Baker LH et al. Prevalence of hepatitis B virus, hepatitis C virus, and HIV infection among patients with newly diagnosed cancer from academic and community oncology practices. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study at nine academic and nine community oncology SWOG institutions found that a substantial proportion of patients with newly diagnosed cancer and concurrent HBV or HCV were unaware of their viral infection at the time of the cancer diagnosis, and many had no identifiable risk factors for infection. Screening patients with cancer to identify HBV and HCV infection before starting treatment may be warranted to prevent viral reactivation and adverse clinical outcomes. The rate of not previously diagnosed HIV infection was low.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren