Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prevalentie van hoog-risicokenmerken en rol van adjuvante chemotherapie in unilateraal retinoblastoom


Dr. Patricia Chévez-BarriosEen prospectieve multicenterstudie van de Children’s Oncology Group heeft de prevalentie onderzocht van histopathologische hoog-risico kenmerken (HRFs) in patiënten die enucleatie ondergaan voor unilateraal retinoblastoom, en heeft de waarde van adjuvante chemotherapie voor de preventie van recidief geëvalueerd. Dr. Patricia Chévez-Barrios (Houston Methodist Hospital, TX) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1 De studie includeerde 321 patiënten met nieuw-gediagnostiseerde ziekte die na enucleatie en centraal pathologisch onderzoek adjuvante chemotherapie kregen in geval van aanwezigheid van HRFs. Patiënten zonder HRFs werden geobserveerd.

Het centraal pathologisch onderzoek zag betrokkenheid van het postlaminair gedeelte van de nervus opticus in 53 patiënten (16,5%), en massieve (3 mm of groter) posteriore uveale invasie in 42 patiënten (13,1%). Vijftien patiënten (4,7%) hadden concomitant peripapillaire 3 mm of groter choroïd en postlaminaire nervus opticus betrokkenheid. Patiënten met deze HRFs kregen adjuvante chemotherapie, resulterend in de twee-jaars gebeurtenisvrije overleving van 96% (95%-bti 89-98). In de groep patiënten zonder HRFs die observatie kregen was de twee-jaar EFS 99% (95%-bti 96-100). Voor alle patiënten tezamen was de twee-jaars EFS 98% (95%-bti 96-99).

De onderzoekers concluderen dat de studie de prevalentie heeft vastgesteld van HRFs die gebruik van adjuvante chemotherapie noodzakelijk maken. Kinderen zonder deze HRFs kunnen adjuvante chemotherapie wellicht vermijden.

1.Chévez-Barrios P, Eagle RC, Krailo M et al. Study of unilateral retinoblastoma with and without histopathological high-risk features and the role of adjuvant chemotherapy: a Children’s Oncology Group study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A study by the Children's Oncology Group investigated histopathological high-risk features (HRFs) for recurrence in patients undergoing enucleation for unilateral retinoblastoma. The study found that 1.5 mm or greater of postlaminar optic nerve involvement and 3 mm or greater peripapillary choroidal invasion were HRFs requiring adjuvant chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren