Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prevalentie van tromboëmbolische gebeurtenissen in patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met RET-fusies


Dr. Benjamin BesseTromboëmbolische gebeurtenissen (TEs) hebben een substantieel ongunstige impact op overleving en kwaliteit van leven van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). TEs zijn gezien in 5% tot 15% van de NSCLC-patiënten. Onder patiënten met ALK- of ROS1-fusie zijn deze percentages beduidend hoger (30% tot 48%). Een retrospectieve studie in het Institut Gustave Roussy (Villejuif, Frankrijk) heeft de prevalentie van TEs onder patiënten met NSCLC met RET-fusie (1% tot 2% van alle NSCLCs) geïnventariseerd. Dr. Benjamin Besse en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1


De studie includeerde 39 vrouwen en 27 mannen (mediane leeftijd 61 jaar; IQR 54-70) met gevorderd NSCLC met RET-fusies tussen begin 2010 en eind 2022. TEs werden gedefinieerd als diep-veneuze trombose (DVT), pulmonaire embolie (PE) of arteriële trombose (AT) vanaf zes maanden voorafgaand aan de NSCLC diagnose. Tijdens mediaan 49,4 maanden follow-up (IQR 17,1-103) werd tenminste één TE gezien in 32 patiënten (48%). Er waren geen significante verschillen tussen patiënten met versus zonder TEs in geslacht, rookgewoonten, histologie, RET-fusiepartner, diabetes, arteriële hypertensie, dyslipidemie, of Khorana-score. Patiënten met TEs waren jonger dan patiënten zonder TEs (mediaan 58 versus 67 jaar; p=0,045).

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd NSCLC met RET-fusies de prevalentie van TEs hoog was, vergelijkbaar met wat is gezien onder patiënten met NSCLC met ALK- of ROS1-fusies.

1.Aldea M, Marinello A, Guyon D et al. Prevalence of thromboembolic events in patients with non-small cell lung cancer and RET fusions. JAMA Oncol 2023.3625

Summary: A retrospective cohort study in France found that among patients with NSCLC with RET fusions the prevalence of thromboembolic events is high.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren