Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Preventie van relapse na alloHSCT voor hoog-risico MRD-negatief AML: rhG-CSF plus decitabine onderhoudsbehandeling


Allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHSCT) is een potentieel curatieve behandeling voor hoog-risico (HR)-AML. In een aanzienlijk percentage van de patiënten wordt echter recidief gezien. Een multicenter gerandomiseerde fase 2-studie in China heeft de waarde onderzocht van de combinatie van recombinant human granulocyte colony-stimulating factor en lage-dosering decitabine(G-Dec) onderhoudsbehandeling voor preventie van recidief van HR-AML na allo-HSCT. Dr. Xi Zhang (Medische Universiteit, Chongqing) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 204 patiënten die 60 tot 100 dagen na alloHSCT minimaal-residuele ziekte (MRD)-negatief waren. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar G-Dec of geen interventie. Het primaire eindpunt was recidief. De twee-jaars cumulatieve incidentie van recidief was 15,0% (95%-bti 8,0-22,1) in de G-Dec groep versus 38,3% (95%-bti 28,8-47,9) in de controlegroep (HR 0,32; p<0,01). Er waren geen statistisch significante verschillen tussen beide groepen in cumulatieve incidentie zonder recidief (23,0% versus 21,7%; p=0,82). De interventie resulteerde in toename van de gehalten van natural killer, CD8+ T, en regulatorische T cellen. De figuur toont de leukemievrije overleving en overall survival in beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat onderhoudsbehandeling met de combinatie van rhG-CSF en lage-dosering decitabine het risico van relapse na alloHSCT voor HR-AML kan verlagen, en kan leiden tot veranderingen van aantallen van lymfocyt-subtypen.

1.Gao L, Zhang Y, Wang S et al. Effect of rhG-CSF combined with decitabine prophylaxis on relapse of patients with high-risk MRD-negative AML after HSCT: an open-label, multicenter, randomized controlled trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter randomized phase 2 study in China evaluated the combination of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor plus low-dose decitabine maintenance for prevention of relapse after allo-HSCT for high-risk MRD-negative AML. The cumulative incidence of relapse and survival outcomes were significantly better in the G-Dec group than in the control group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren