Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Profylactische craniële bestraling van patiënten met hoog-risico mNSCLC: impact op QOL en neurocognitie


Dr. Oscar ArrietaDe gerandomiseerde fase 2-studie ProT-BM in Mexico evalueerde profylactische craniële bestraling (PCI) versus standaard-zorg (SoC) in patiënten met metastatisch niet-kleincellig longcarcinoom en hoog risico van het ontwikkelen van hersenmetastasen (BMs). In februari jl is gepubliceerd dat PCI resulteerde in significante verlaging van de cumulatieve incidentie van BMs (na twee jaar 7% versus 38% van de patiënten; HR 0,12; 95%-bti 0,035-0,42) en significante verlenging van de overall survival (mediaan 64,5 maanden versus 19,8 maanden; HR 0,41; 95%-bti 0,22-0,78). Dr. Oscar Arrieta (Instituto Nacional de Cancerología, Tlalpan) en collega’s publiceren nu in het International Journal of Radiation Oncology kwaliteit-van-leven (QoL) en neurocognitieve functie (NF) analyses van de studie.


De studie includeerde patiënten met mNSCLC met EGFR- of ALK-veranderingen of verhoogd CEA bij diagnose, zonder baseline BMs. De patiënten werden gerandomiseerd naar SoC plus PCI (25 Gy in tien fracties; n=41) of alleen SoC (n=43). QoL werd bepaald met de EORTC QLQ-C30 en LC13 vragenlijsten, en NF met de Mini Mental State Examination; iedere drie maanden gedurende een jaar. Er waren voor zowel QoL als NF geen significante verschillen tussen beide armen.

De onderzoekers concluderen dat het profijt van PCI, in termen van verlaagd risico van ontwikkeling van BMs en verbetering van OS, niet ten koste ging van verslechtering van QoL of NF.

1.Maldonado F, Gonzalez-Ling, Oñate-Ocaña LF et al. Prophylactic cranial irradiation in high-risk metastatic non-small cell lung cancer patients: quality of life and neurocognitive analysis of a randomized phase II study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2021.04.017

Summary: A study in Mexico found that prophylactic cranial irradiation of mNSCLC patients with high risk of developing brain metastases, which had been shown to reduce risk of development of BMs and to improve overall survival, did not result in significantly poorer quality of life of neurocognitive function.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren