Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognose na gecombineerde modaliteitentherapie voor klassiek Hodgkin lymfoom in jonge patiënten


Jorne Lionel BicclerIntroductie van gecombineerde modaliteitentherapie voor klassiek Hodgkin lymfoom (cHL) heeft geresulteerd in aanzienlijke verlenging van de overleving. Een studie van de Nordic Lymphoma Epidemiology Group heeft de prognose van cHL in jonge patiënten (leeftijd achttien tot vijftig jaar) in Scandinavië geïnventariseerd. PhD-student Jorne Lionel Biccler (Universiteit van Aalborg, Denemarken) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 2582 jonge patiënten met een diagnose cHL tussen begin 2000 en eind 2013. De mediane follow-up was 9 jaar (range 2,9 tot 16,8 jaar). De vijf-jaars overall survival was 95% (95%-bti 94-96). Het vijf-jaars risico van recidief was 13,4% (95%-bti 12,1-14,8) maar nam af tot 4,2% (95%-bti 3,8-4,6) in de groep patiënten met 24 maanden gebeurtenisvrije overleving (EFS24). Het risico van recidief in de groep patiënten die zes tot acht cycli BEACOPP-behandeling kregen was vergelijkbaar met dat van patiënten die zes tot acht cycli ABVD kregen, ondanks een hoger percentage patiënten met ongunstig-risico criteria onder de BEACOPP-behandelde patiënten. In de vijf jaar na de diagnose bedroeg het geschatte verlies van levenstijd 45 dagen (95%-bti 35-54); in de vijf jaar na het bereiken van EFS24 bedroeg dit verlies 13 dagen (95%-bti 7-20). In stadium-gestratificeerde analyses van 5-year restricted loss in expectation of lifetime was er na het bereiken van EFS24 geen merkbaar verlies in de groep patiënten met stadium I of IIA cHL, terwijl er een meetbaar verlies bleef bestaan in de groep patiënten met stadium IIB tot en met IV cHL.

De onderzoekers concluderen dat deze real-world gegevens van jonge cHL-patiënten in Scandinavië uitstekende uitkomsten laten zien, met name onder patiënten die EFS24 bereikten.

1.Biccler JL, Glimelius I, Eloranta S et al. Relapse risk and loss of lifetime after modern combined modality treatment of young patients with Hodgkin lymphoma: a Nordic Lymphoma Epidemiology Group study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A real-world study by the Nordic Lymphoma Epidemiology Group found that young patients (age 18-49 years) with classical Hodgkin lymphoma in the Nordic countries have excellent outcomes, especially after reaching 24 months event-free survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren