Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische index voor Burkitt lymfoom


Prof. Andrew EvensEr is geen duidelijkheid over factoren die geassocieerd zijn met de prognose van Burkitt lymfoom (BL). Een multinationale groep onderzoekers heeft de Burkitt Lymphoma International Prognostic Index (BL-IPI) geconstrueerd en gevalideerd. Prof. Andrew Evens (Rutgers Cancer Institute of New Jersey, Warren) en collega’s publiceren de index in het Journal of Clinical Oncology.1BL-IPI is ontwikkeld op basis van resultaten van een real-world cohort van volwassen patiënten die werden behandeld met immuunchemotherapie in de Verenigde Staten (2009-2019; n=633) en gevalideerd in een cohort van patiënten in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Canada, en Australië (2004-2020; n=457). Factoren die geassocieerd waren met slechtere progressievrije overleving waren leeftijd veertig jaar of ouder, performance status 2 of hoger, serum LDH hoger dan driemaal de upper limit of normal, en CNS-betrokkenheid. BL-IPI onderscheidde drie groepen patiënten met laag risico (nul risicofactoren; 18% van de patiënten), intermediair risico (één risicofactor; 36%), en hoog risico (twee of meer risicofactoren; 46%). De drie-jaars PFS in de drie groepen in het ontwikkelingscohort was respectievelijk 92%, 72%, en 53%; en de drie-jaars overall survival was 96%, 76%, en 59%. Het onderscheid in uitkomsten tussen de groepen was onafhankelijk van HIV-status, stadium, en eerstelijns chemotherapieregime. In het validatiecohort was de drie-jaars PFS in de drie groepen 96%, 82%, en 63%.

De onderzoekers concluderen dat BL-IPI robuust onderscheid maakt tussen verschillende risicogroepen van volwassen BL-patiënten. De hoog-risicogroep heeft suboptimale uitkomsten met standaard-behandelingen.

  • 1.Olszewski AJ, Jakobsen LH, Collins GP et al. Burkitt Lymphoma International Prognostic Index. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A multinational consortium established the Burkitt Lymphoma-International Prognostic Index. BL-IPI provided robust discrimination of survival in adult BL. The high-risk group (46% of patients) has suboptimal outcomes with standard therapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren