Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische index voor schatting van profijt van alloHCT voor recidiverend of refractair AML


Dr. Takayoshi TachibanaEr is behoefte aan een betrouwbare prognostische index die onder patiënten met recidiverend of refractair (R/R) AML groepen kan identificeren met meer of minder waarschijnlijkheid van profijt van allogene stamceltransplantatie (alloHCT). Een retrospectieve multicenterstudie van de Japanse Kanto Study Group for Cell Therapy (KSGCT) heeft geresulteerd in het ontwikkelen en valideren van een dergelijke index. Dr. Takayoshi Tachibana (Kaganawa Kankercentrum, Yokohama) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1

Het cohort includeerde 519 AML-patiënten, die tussen begin 2005 en eind 2015 in KSGCT-centra alloHCT ondergingen vanwege relapse of primair inductiefalen. Multivariate analyse liet vijf factoren zien die onafhankelijk de overall survival voorspelden: CRP 1 mg/dl of hoger, perifeer bloed blastenfractie 20% of hoger, ongunstig-risico karyotype, performance status 2 of hoger, en niet-verwante beenmergdonor. Op basis van deze factoren stelden de onderzoekers een prognostische index op, die het cohort verdeelde in vier groepen: Good (score 0 of 1; n=118), Intermediate-1 (score 2; n=75), Intermediate-2 (score 3; n=39), en Poor (score 4; n=24). De twee-jaars OS in de vier groepen was 47%, 24%, 8% en 0% (p<0,001). De OS-voorspellende waarde van de index is gevalideerd in een onafhankelijk cohort.

De onderzoekers concluderen dat ze een prognostische index hebben ontwikkeld en gevalideerd die alloHCT-profijt van patiënten met R/R AML kan voorspellen.

1.Tachibana T, Kanda J, Ishizaki T et al. Prognostic index for patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia who underwent hematopoietic cell transplantation: a KSGCT multicenter analysis. Leukemia 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective cohort study in Japan resulted in the development of a prognostic index to estimate individual R/R AML patients’ benefit from allogeneic hematopoietic cell transplantation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren