Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische relevantie van detectie van ctDNA na chirurgie voor niet-metastatisch colorectaalcarcinoom


Dr. Jeanne TieStudies met verscheidene typen solide tumoren hebben prognostische betekenis laten zien van detectie van circulerende tumor (ct)DNA na chirurgie met curatieve intentie. Een gepoolde analyse van individuele-patiëntgegevens van drie cohortstudies heeft de prognostische relevantie onderzocht van ctDNA na chirurgie voor niet-metatatisch colorectaalcarcinoom (nmCRC). Dr. Jeanne Tie (Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Cancer.1

De drie studies includeerden 485 CRC-patiënten (230 met stadium II coloncarcinoom; 96 met stadium III coloncarcinoom, en 159 met lokaal-gevorderd rectumcarcinoom). De patiënten stonden bloedmonsters af 4-6, 6-8, en 8-10 weken na de chirurgie. In 59 patiënten (12%) werd ctDNA gedetecteerd (11,0%; 12,5%; en 13,8% in de monsters van 4-6 weken respectievelijk 6-8 en 8-10 weken; p=0,740). Detectie van ctDNA was geassocieerd met slechtere vijf-jaars recidiefvrije overleving (38,6% versus 85,5%; p<0,001) en slechtere vijf-jaars overall survival (64,6% versus 89,4%; p<0,001). De voorspellende accuratesse van post-chirurgie ctDNA-detectie voor recidief was beter dan die van andere afzonderlijke klinisch-pathologische kenmerken. Het recidiefrisico nam exponentieel toe met toename van de mutant allele fraction (MAF) van het ctDNA: HR 1,2 bij MAF 0,1%; HR 2,5 bij MAF 0,5%; en HR 5,8 bij MAF 1%. Post-chirurgie ctDNA werd gedetecteerd in 3 van 20 patiënten (15%) met locoregionaal recidief en 27 van 60 patiënten (45%) met afstandsrecidief.

De onderzoekers concluderen dat detectie van ctDNA na chirurgie voor nmCRC prognostische betekenis heeft, en dat detectie van ctDNA een betere voorspeller is van afstands- versus locoregionaal recidief.

1.Tie J, Cohen JD, Lo SN et al. Prognostic significance of post-surgery circulating tumor DNA in non-metastatic colorectal cancer: individual patient pooled analysis of three cohort studies. Int J Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A pooled analysis of individual patient data of three cohort studies found that detection of ctDNA after surgery for non-metastatic colorectal cancer was associated with poorer 5-year recurrence-free (38,6% versus 85,5%; p<0,001) and overall survival (64,6% versus 89,4%: p<0,001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren