Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische rol van DDIR-signatuur en sTILs in patiënten met triple-negatief mammacarcinoom


De fase 3-studie SWOG 9313 randomiseerde patiënten met hoog-risico mammacarcinoom in de adjuvante setting naar hoge-dosering cyclofosfamide plus doxorubicine versus sequentieel doxorubicine gevolgd door cyclofosfamide. De studie vond geen verschil tussen beide armen voor ziektevrije overleving of overall survival. Een analyse in de groep deelnemers met triple-negatief mammacarcinoom (TNBC) heeft nu de prognostische betekenis onderzocht van het 44-genen DNA Damage Immune Response (DDIR)-signatuur en van stromaal tumorinfiltrerende lymfocyten (sTILs). Dr. Priyanka Sharma (University of Kansas, Westwood) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

De onderzoekers identificeerden 425 TNBC-patiënten (33% klierpositief) onder de SWOG 9313-deelnemers. DDIR werd succesvol getest in 381 patiënten (90% van 425), van wie 62% DDIR-signatuurpositief waren. Deze positiviteit was geassocieerd met betere ziektevrije overleving (HR 0,67; p=0,015) en overall survival (HR 0,61; p=0,010). Dichtheid van sTILs kon succesvol worden bepaald in 99% van de patiënten. Bij een sTILs-afsnijwaarde van 20% was hoge sTILs-dichtheid geassocieerd met betere DFS (HR 0,70; p=0,026) en OS (HR 0,59; p=0,004). DDIR-signatuurscore en sTILs-dichtheid waren matig gecorreleerd (r=0,60). In de subgroep van patiënten met DDIR-positiviteit en T1c/T2N0-ziekte was de drie-jaars DFS 88% en de drie-jaars OS 94%.

De onderzoekers concluderen dat de analyse de prognostische rol van sTILs en DDIR in vroeg-stadium TNBC heeft bevestigd. DDIR-signatuurpositiviteit was geassoceerd met betere prognose van TNBC-patiënten die adjuvant AC kregen.

1.Sharma P, Barlow WE, Godwin AK et al. Validation of the DNA Damage Immune Response signature in patients with triple-negative breast cancer from the SWOG 9313c trial. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A subgroup analysis of the adjuvant SWOG 9313 trial found a prognostic role of stromal tumor-infiltrating lymphocytes and of a 44-gene DNA damage immune response signature in patients with early triple-negative breast cancer treated with adjuvant cyclophosphamide plus doxorubicin.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren