Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische waarde van 21-gene RS van ER-positief/HER2-negatief mammacarcinoom in jonge vrouwen


Prof. Ann PartridgeDe 21-gene recurrence score (RS) assay is prognostisch onder vrouwen met vroeg-stadium ER-positief/HER2-negatief mammacarcinoom, en wordt gebruikt als basis voor aanbevelingen over chemotherapie. In studies van de waarde van genexpressieprofielen zijn relatief weinig patiënten in de leeftijd van veertig jaar of jonger geïncludeerd. De multicenter Young Women’s Breast Cancer Study heeft de prognostische relevantie onderzocht van RS in jonge vrouwen. Prof. Ann Partridge (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

Tussen begin 2006 en eind 2016 includeerde de prospectieve studie 1302 patiënten in de leeftijd veertig jaar of jonger met stadium I tot en met III mammacarcinoom, onder wie 577 patiënten ER-positieve/HER2-negatieve ziekte. Van deze vrouwen hadden 189 (33%) de RS-assay ondergaan, en was voor 320 (56%) voldoende gearchiveerd tumormateriaal beschikbaar om de test uit te voeren. De mediane leeftijd bij diagnose was 37,2 jaar. Van de 509 vrouwen met beschikbare RS-gegevens hadden 300 (59%) kliernegatieve ziekte, onder wie 195 (65%) een RS 11-25 hadden en 86 (44%) chemotherapie kregen. De mediane follow-up was 6,0 jaar. De zes-jaars afstandsrecidiefvrije overleving onder vrouwen met kliernegatieve ziekte was 94,4% voor RS < 11; 96,6% voor RS 11-26; en 85,1% voor RS ≥ 26. Onder vrouwen met klierpositieve ziekte was de zes-jaars DRFS 92,3% voor RS < 11; 85,2% voor RS 11-26; en 71,3% voor RS ≥ 26.

De onderzoekers concluderen dat de RS assay prognostisch is onder jonge vrouwen met kliernegatief en jonge vrouwen met beperkt klierpositief ER-positief HER2-negatief mammacarcinoom.

1.Poorvu PD, Gelber SI, Rosenberg SM et al. Prognostic impact of the 21-generecurrence score assay among young women with node-negative and node-positive ER-positive/HER2-negative breast cancer. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The Young Women's Breast Cancer Study found that the RS assay was prognostic among young (40 years or younger) women with ER+/HER2- node-negative and limited node-positive breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren