Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische waarde van cfEBV-DNA in liquide biopten tijdens surveillance na behandeling voor nasofarynxcarcinoom


Een studie van de Sun Yat-sen Universiteit (Guangzhou, China) heeft de prognostische waarde onderzocht van testen op circulerend celvrij Epstein-Barr virus DNA (cfEBV DNA) in de surveillance na behandeling voor niet-metastatisch nasofarynxcarcinoom (NPC). Dr. Ying Sun en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1 De studie includeerde 1984 patiënten. De patiënten stonden bloedmonsters af binnen drie maanden na de primaire radiotherapie, en vervolgens iedere drie tot twaalf maanden gedurende vijf jaar, of tot recidief van de ziekte werd vastgesteld.

Tijdens de follow-up werd cfEBV DNA gedetecteerd in monsters van 767 patiënten. Onder deze patiënten werd later recidief vastgesteld in 489 patiënten (63,8%). Onder de 1205 patiënten zonder detecteerbaar cfEBV DNA werd in 105 patiënten recidief gezien (8,6%). De sensitiviteit, specificiteit, en accuratesse van cfEBV DNA waren 68,8%, 80,0%, en 78,2% voor lokaal recidief; 80,2%, 80,0%, en 85,9% voor regionaal recidief; en 91,1%, 80,0%, en 92,8% voor afstandsmetastase. De detectie van cfEBV DNA ging mediaan 2,3 maanden (IQR 0,1-9,5) vooraf aan radiologische of klinische evidentie van recidief. Onder de 278 cfEBV DNA-positieve patiënten die geen ziekterecidief ontwikkelden nam het virus DNA-niveau in de bloedmonsters tijdens lange termijn follow-up weer af tot ondetecteerbaar niveau in 227 (81,7%).

De onderzoekers concluderen dat detectie van cfEBV DNA in bloedmonsters van patiënten tijdens surveillance na behandeling voor NPC een vroeg signaal kan zijn van recidief.

1.Chen F-P, Huang X-D, Lv J-W et al. Prognostic potential of liquid biopsy tracking in the posttreatment surveillance of patients with nonmetastatic nasopharyngeal carcinoma. Cancer 2020; epub ahead of print

Summary: A prospective study in China found that, after treatment for nonmetastatic nasopharyngeal carcinoma, appearance of cell-free Epstein-Barr virus DNA in plasma of patients was an early sign of tumor recurrence. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren