Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische waarde van chemotherapie-geïnduceerde neutropenie in aNSCLC-patiënten


Dr. Maria Carmela PiccirilloIn verscheidene typen maligniteiten is gezien dat chemotherapie-geïnduceerde neutropenie (CIN) geassocieerd kan zijn met betere prognose. Een gepoolde analyse van zes gerandomiseerde fase 3-studies heeft de prognostische waarde van CIN in patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (aNSCLC) geïnventariseerd. Dr. Maria Carmela Piccirillo (Istituto Nazionale Tumori, Napels) en collega’s publiceren de analyse in BMC Cancer.1

De analyse includeerde 572 patiënten die zes cycli chemotherapie kregen voor NSCLC. Ernstige CIN (graad 3 of 4) werd gerapporteerde voor 143 patiënten (25%), milde CIN (graad 1 of 2) voor 135 patiënten (24%), en geen CIN voor 294 patiënten (54%). In multivariate analyse was ernstige CIN versus geen CIN geassocieerd met betere overleving (HR 0,71; 95%-bti 0,53-0,95). Milde CIN was niet geassocieerd met OS (HR 1,21; 95%-bti 0,92-1,58). Onder 957 patiënten die minder dan zes cycli chemotherapie kregen voor aNSCLC waren zowel ernstige CIN als milde CIN geassocieerd met betere OS.

De onderzoekers concluderen dat voorkomen van CIN geassocieerd was met langere OS onder patiënten met aNSCLC.

1.Gargiulo P, Arenare L, Gridelli C et al. Chemotherapy-induced neutropenia and treatment efficacy in advanced non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of 6 randomized trials. BMC Cancer 2021;21:549

Summary: Pooled analysis of 6 randomized phase 3 trials found that occurrence of grade 3-4 chemotherapy-induced neutropenia was associated with longer overall survival of patients with advanced NSCLC (versus no CIN HR 0.71; 95% CI 0.53-0.95).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren