Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische waarde van MMSE-score voor overleving van volwassen patiënten met PCNSL


Dr. Matthijs van der MeulenPrimair centraal zenuwstelsel lymfoom (PCNSL) is een zeldzaam non-Hodgkin lymfoom. Gedurende de laatste decennia is de prognose van PCNSL verbeterd. Sommige prognostische factoren zijn geïdentificeerd, maar het schatten van de prognose van individuele patiënten is moeilijk. Een analyse onder patiënten in de fase 3-studie HOVON 105/ALLG NHL 24 (hoge-dosering methotrexaat-gebaseerde chemotherapie met of zonder rituximab) heeft de prognostische waarde van de baseline Mini-Mental State Examination (MMSE)-score in volwassen PCNSL-patiënten geïnventariseerd. Dr. Matthijs van der Meulen (Erasmus MC Cancer Institute) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Neuro-Oncology.1

De onderzoekers bepaalden de baseline MMSE-score van 153 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd PCNSL (77% van het totaal aantal patiënten in de studie; leeftijd tot en met 70 jaar). Factoren die in univariate analyse prognostische factoren waren voor progressievrije overleving waren leeftijd, MMSE-score, en rituximab-behandeling. Leeftijd en MMSE-score waren statistisch significant geassocieerd met overall survival. In multivariate analyse van deze factoren was alleen MMSE-score onafhankelijk geassocieerd met de overlevings-eindpunten, zowel als continue variabele als ook als categorische variabele (lager dan 27 versus 27 of hoger PFS-HR 1,55 en OS-HR 1,68).

De onderzoekers concluderen dat baseline neurocognitieve stoornissen, bepaald met MMSE, ongunstige prognostische factoren waren voor zowel PFS als OS.

  • 1.Van der Meulen M, Dirven L, Bakunina K et al. MMSE is an independent prognostic factor for survival in primary central nervous system lymphoma. J Neuro-Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of patients in the Dutch phase 3 HOVON 105 study found that among patients with newly diagnosed PCNSL baseline MMSE score predicted PFS and OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren