Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prognostische waarde van tumordeposities gecombineerd met aantal lymfekliermetastasen in stadium III coloncarcinoom


Dr. Romain CohenTumordeposities (TDs) worden voor het schatten van de prognose in coloncarcinoom alleen in overweging genomen in afwezigheid van lymfekliermetastase. Een post-hoc analyse van de fase 3 CALGB/SWOG 80702 studie heeft de prognostische waarde van TDs geïnventariseerd in stadium III klierpositief coloncarcinoom. Dr. Romain Cohen (Hôpital Saint-Antoine, Parijs) en collega’s publiceren de analyse in Annals of Oncology.1

De studie includeerde 2028 patiënten, onder wie 534 (26%) met TD-positieve en 1504 (74%) met TD-negatieve tumoren. Onder de TD-positieve patiënten waren 80 (15,4%) kliernegatief (pN1c), hadden 239 (46%) 1 tot en met 3 positieve lymfeklieren (pN1a/b), en hadden 200 (38,6%) 4 of meer positieve lymfeklieren (pN2). Aanwezigheid van TDs was geassocieerd met slechtere ziektevrije overleving (aHR 1,63; 95%-bti 1,33-1,98) en overall survival (aHR 1,59; 95%-bti 1,24-2,04). Het ongunstige effect van TDs werd gezien in zowel de pN1a/b-groep als de pN2-groep. Onder TD-positieve patiënten was het aantal TDs lineair negatief geassocieerd met DFS en OS. Combinatie van TDs en het aantal lymfekliermetastasen resulteerde in re-staging van 104 van 1470 (7,1%) van de pN1-patiënten naar pN2, met slechtere uitkomsten vergeleken met patiënten die bevestigd werden als pN1 (drie-jaars DFS-percentage 65,4% versus 80,5%; p=0,0003); vijf-jaars OS-percentage 87,9% versus 69,1%; p<0,0001). Er was geen significant verschil in DFS tussen patiënten die re-staged werden als pN2 en patiënten met initiële pN2-stadiëring (drie-jaars DFS-percentage 65,4% versus 62,3%; p=0,4895).

De onderzoekers concluderen dat in stadium III coloncarcinoom combinatie van het aantal TDs met het aantal lymfekliermetastasen resulteerde in meer accurate prognosticatie

1.Cohen R, Shi Q, Meyers J et al. Combining tumor deposits with the number of lymph node metastases to improve the prognostic accuracy in stage III colon cancer: a post hoc analysis of the CALGB/SWOG 80702 phase III study (Alliance). Ann Oncol 2021.07.009

Summary: Post hoc analysis of the CALGB/SWOG 80702 phase III study found that in stage III colon cancer combining the number of tumor deposits with the number of lymph node metastases improved the prognostication accuracy of TNM staging.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren