Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Progressief glioblastoom: kwaliteit van leven na asunercept plus herbestraling versus alleen herbestraling

(0)2019-11-04 12:50   ( Nieuws )

Prof. Wolfgang WickIn patiënten met glioblastoom is progressie van de ziekte geassocieerd met verslechtering van het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven. De CD95/CD95L-signaalroute speelt een rol in de invasieve groei en migratie in glioblastoom. Asunercept is een recombinant geglycosyleerd fusie-eiwit dat zich aan CD95L kan binden, en zo de CD95/CD95L-interactie kan verstoren. Een fase 2-studie in Duitsland heeft de impact onderzocht van toevoegen van asunercept aan herbestraling van progressief glioblastoom op de kwaliteit van leven. Prof. Wolfgang Wick (Universität Heidelberg) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Neuro-Oncology.1

De studie includeerde 84 patiënten met glioblastoom in eerste of tweede progressie. De patiënten werde 1:2 gerandomiseerd naar alleen herbestraling (rRT; 36 Gy, vijf maal 2 Gy per week) of rRT plus asunercept (400 mg eens per week als 30-minuten infuus). Het primaire eindpunt was tijd tot eerste verslechtering van de kwaliteit van leven (TtD), bepaald met de vragenijsten QLQ-C15, QLQ-BN20, en MRC-Neurological status. De figuur laat zien dat de TtD langer was in de asunercept + rRT groep (panel a) dan in de alleen rRT groep (panel b; p≤0,05). In de asunercept + RT groep bleef de QoL behouden na nieuwe progressie van de ziekte (TtPoD: tijd tot ziekteprogressie).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van asunercept aan herbestraling voor progressie van glioblastoom geassocieerd was met betere kwaliteit van leven, ook nog na nieuwe progressie van de ziekte.

1.Wick W, Krendyukov A, Junge K et al. Longitudinal analysis of quality of life following treatment with asunercept plus reirradiation versus reirradiation in progressive glioblastoma patients. J Neuro-Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 2 study in Germany investigated the quality of life impact of addition of asunercept to reirradiation for progressive glioblastoma. In the asunercept + rRT group the time to deterioration of QoL was significantly longer than in the rRT alone group. In de asunercept + rRT group QoL was maintained beyond progression of disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren