Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

PROs na toevoeging van abirateron plus prednison aan ADT voor metastatisch castratie-naïef prostaatcarcinoom

(0)2018-01-10 14:52   ( Nieuws )

Tags

LATITUDE-studie  

Prof. Kim ChiDe multinationale fase 3-studie LATITUDE liet zien dat toevoeging van abirateronacetaat plus prednison aan androgeendeprivatietherapie (ADT) resulteerde in verbetering van de overall survival van patiënten met nieuw-gediagnostiseerd hoog-risico metastatisch castratie-naïef prostaatcarcinoom. Prof. Kim Chi (Vancouver Prostate Centre, Canada) en collega’s hebben een analyse uitgevoerd van patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) in de studie. Ze publiceren de analyse online in The Lancet Oncology.1

De studie werd uitgevoerd in 235 centra in 34 landen. Deelnemers waren volwassen patiënten met een ECOG performance status van 2 of lager. Ze werden gerandomiseerd naar ADT plus abirateronacetaat 1000 mg eenmaal daags plus prednison 5 mg eenmaal daags (n=597) of ADT plus placebo’s (n=602). PRO-gegevens werden geïnventariseerd tijdens screening van de patiënten en op de eerste dag van de eerste drie cycli, maandelijks gedurende cycli drie tot en met dertien, en vervolgens iedere twee maanden tot het eind van de behandeling.

De mediane follow-up was 30,9 maanden in de experimentele groep en 29,7 maanden in de controlegroep. Voor mediane tijd tot progressie van intensiteit van ergste pijn in de experimentele groep versus de controlegroep was de HR 0,63 (p<0,0001). Voor mediane tijd tot progressie van intensiteit van ergste vermoeidheid was de HR 0,65 (p=0,0001). De mediane tijd tot verslechtering van de functionele status was 12,9 maanden in de experimentele groep versus 8,3 maanden in de controlegroep (HR 0,85; p=0,032).

De onderzoekers concluderen dat toevoeging van abirateronacetaat plus prednison aan ADT voor nieuw-gediagnostiseerd metastastisch castratie-naïef prostaatcarcinoom resulteert in significante verbetering van de PROs.

1. Chi KN, Protheroe A, Rodriguez-Antolin A et al. Patient-reported outcomes following abiraterone acetate plus prednisone added to androgen deprivation therapy in patients with newly diagnosed metastatic castration-naïve prostate cancer (LATITUDE): an international, randomised phase 3 trial

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren