Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

PROs na toevoeging van pembrolizumab of placebo aan eerstelijns chemotherapie voor mnsqNSCLC


Dr. Marina GarassinoDe multinationale fase 3-studie KEYNOTE-189 ranomiseerde patiënten met metastatisch niet-squameus niet-kleincellig longcarcinoom (mnsqNSCLC) naar eerstelijns pemetrexed-platina chemotherapie met pembrolizumab of placebo. In 2018 is gepubliceerd dat de twaalf-maands overall survival 69,2% was in de pembrolizumab-combinatiegroep versus 49,4% in de placebo-combinatiegroep (HR 0,49; p<0,001). Dr. Marina Garassino (Istituto Nazionale dei Tumori, Milaan) en collega’s publiceren nu online in The Lancet Oncology patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) van de studie.1

KEYNOTE-189 werd uitgevoerd in 126 centra in zestien landen. De studie includeerde volwassen patiënten met een ECOG performance status 0 of 1, die vier drie-weekse cycli pemetrexed-platina kregen en 2:1 werden gerandomiseerd naar maximaal 35 cycli pembrolizumab (n=405) of placebo (n=202). De General Health Status/Quality of Life werd bepaald met de vragenlijsten QLQ-C30 en QLQ-LC13 bij de eerste vijf cycli, vervolgens elke drie cycli gedurende het eerste jaar, en iedere vier cycli gedurende het tweede jaar. De primaire PRO-eindpunten van de analyse waren verandering gedurende de eerste twaalf weken (tijdens de chemotherapie) en gedurende de eerste eenentwintig weken.

De mediane follow-up was 10,5 maanden (range 0,2-20,4). Gedurende de eerste twaalf weken waren de gemiddelde GHS/QOL-scores stabiel in beide armen (+1,0 punten in de pembrolizumab-arm versus -2,6 punten in de placebo-arm; p=0,053). Gedurende de eerste eenentwintig weken waren de scores beter in de pembrolizumab-arm (+1,3 punten) dan in de placebo-arm (-4,0 punten; p=0,014). De mediane tijd tot verslechtering van hoesten, pijn op de borst, of dyspnoe werd niet bereikt in de pembrolizumab-arm, en was 7,0 maanden in de placebo-arm (HR 0,81; p=0,16).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van pembrolizumab aan eerstelijns chemotherapie voor mnsqNSCLC resulteerde in handhaving de GHS/QOL, met na 21 weken significant betere scores dan voor placebo-chemotherapie.

1.Garassino MC. Gadgell S, Esteban E et al. Patient-reported outcomes following pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum in patients with previously untreated, metastatic, non-squamous non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-189): a multcentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of patient-reported outcomes in the randomized KEYNOTE-189 study showed that among patients with metastatic, non-squamous NSCLC, addition of pembrolizumab to first-line pemetrexed-platinum resulted in maintenance of general health status/quality of life, and improved GHS/QOL-scores at week 21 compared with placebo-pemetrexed-platinum.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren