Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve gerandomiseerde studie van toevoegen van bortezomib aan eerstelijns DRC voor Waldenström’s macroglobulinemie


Prof. Christian BuskeDexamethason-rituximab-cyclofosfamide (DRC) is een standaard-eerstelijns behandeling voor Waldenström’s macroglobulinemie (WM). Een multinationale prospectieve gerandomiseerde studie evalueerde toevoeging van bortezomib (B) aan eerstelijns DRC voor WM. Prof. Christian Buske (Uniklinik Ulm, Duitsland) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 204 patiënten met niet-eerder behandeld WM. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar zes cycli B-DRC of zes cycli DRC. Het primaire eindpunt was progressievrije overleving. De mediane follow-up was 27,5 maanden. Het twee-jaars PFS-percentage was 80,6% met B-DRC versus 72,8% met DRC (p=0,32). Aan het eind van de behandeling werd majeure respons gezien in 80,6% met B-DRC versus 69,9% met DRC en complete/zeer goede partiële respons in 17,2% met B-DRC versus 9,6% met DRC. De mediane tijd tot eerste respons was 3,0 maanden met B-DRC versus 5,5 maanden met DRC. Op het moment van beste respons was het percentage met complete/zeer goede partiële respons in de B-DRC groep toegenomen tot 32%. Beide regimes werden goed verdragen. Graad 3 perifere sensorische neuropathie werd gezien in twee patiënten in de B-DRC groep.

De onderzoekers concluderen dat B-DRC als eerstelijns behandeling voor WM zeer effectief is en goed verdragen wordt. Vanwege mogelijke neurotoxiciteit dienene individuele patiëntkenmerken te worden meegewogen bij de keus B toe te voegen aan DRC.

1.Buske C, Dimopoulos MA, Grunenberg A et al. Bortezomib-dexamethasone, rituximab, and cyclophosphamide as first-line treatment for Waldenström’s macroglobulinemia: a prospective randomized trial of the European Consortium for Waldenström’s Macroglobulinemia. J Clin Oncol 2023; epub ahead of print

Summary: A multinational prospective randomized trial evaluated addition of bortezomib (B) to first-line dexamethasone-rituximab-cyclophosphamide (DRC) for Waldenström’s macroglobulinemia (WM). The study showed that B-DRC is a highly efficient regimen in this setting, inducing deep and fast responses.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren