Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve studie van associatie tussen chemotherapie-toxiciteiten en QOL/fysiek functioneren in zeventig-plussers


Prof. Johanneke PortieljeOudere patiënten hebben een verhoogd risico van het ontwikkelen van graad 3 of hoger met chemotherapie samenhangende toxiciteiten. Een prospectieve multicenterstudie in Nederland heeft de associatie tussen deze toxiciteiten en kwaliteit van leven (QOL) en fysiek functioneren (PF) geïnventariseerd. Prof. Johanneke Portielje (LUMC) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 276 zeventig-plussers voor aanvang van chemotherapie voor maligniteiten, die op basis van geriatrisch onderzoek werden onderscheiden in een fragiele groep (n=145; 53%) en een niet-fragiele groep (n=131; 47%). Toxiciteiten van chemotherapie werden geïnventariseerd bij baseline, na zes maanden, en na twaalf maanden. Graad 3 of hoger toxiciteiten werden gezien in 65% van de fragiele patiënten en 50% van de niet-fragiele patiënten (p=0,01). Afname van QL en/of PF of overlijden werd gezien in 76% van de fragiele patiënten en 64% tot 68% van de niet-fragiele patiënten. Onder fragiele patiënten waren graad 3 of hoger toxische effecten geassocieerd met het composiet-eindpunt afname van QL/PF of overlijden na zes maanden (OR 2,62; 95%-bti 1,14-6,05) en met mortaliteit na twaalf maanden (3,54; 1,50-8,33). Onder niet-fragiele patiënten waren toxiciteiten niet geassocieerd met het composiet-eindpunt.

De onderzoekers concluderen dat onder oudere patiënten die chemotherapie krijgen voor maligniteiten, fragiele patiënten meer graad 3 of hoger toxiciteiten hadden dan niet-fragiele patienten, en dat deze toxiciteiten in de fragiele groep geassocieerd waren met afname van QOL en/of PF of mortaliteit na één jaar.

1.Baltusse JC, de Glas NA, van Holstein Y et al. Chemotherapy-related toxic effects and quality of life and physical functioning in older patients. JAMA Network Open 2023;6:e2339116

Summary: A multicenter prospective trial in The Netherlands found that among patients aged 70 years or older, an association between grade 3 or higher chemotherapy-related toxicities and quality of life/phsyical functioning was seen frail but not in non-frail patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren