Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve studie van associatie tussen postdiagnostisch gebruik van multivitamines en overleving van colorectaalcarcinoom


Dr. Mingyang SongEr zijn aanwijzingen voor een inverse associatie van gebruik van multivitaminesupplementen met het risico van colorectaalcarcinoom (CRC). De impact van multivitaminegebruik na de CRC-diagnose op de overleving is niet bekend. Een analyse in de cohorten van de prospectieve Nurses’ Health Study (NHS) en Health Professionals Follow-up Study (HPFS) heeft deze impact geïnventariseerd. Dr. Mingyang Song (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s publiceren de studie in Cancer.1


Van de 2424 NHS- en HPFS-deelnemers met een diagnose niet-metastatisch CRC overleden tijdens een mediane follow-up van 11 jaar 1572 deelnemers, onder wie 343 aan CRC. Vergeleken met niet-gebruikers van multivitaminesupplementen hadden gebruikers van 3 tot en met 5 tabletten per week lagere CRC-specifieke mortaliteit (HR 0.55; p=0,005), en hadden gebruikers van 3 tot en met 5 tabletten per week (HR 0,81; p=0,04) en 6 tot en met 9 tabletten per week (HR 0,79; p<0,001) hadden lagere all-cause mortaliteit. De doserings-responsanalyse liet voor zowel CRC-specifieke als all-cause mortaliteit een curvilineaire relatie zien, met maximale risicoreductie bij 3 tot en met 5 tabletten per week en geen verdere reductie bij hogere doseringen. Nieuwe gebruikers (na de diagnose) hadden bij dosering van 10 of meer tabletten per week verhoogde CRC-specifieke mortaliteit(HR 1,58; 95%-bti 1,07-2,33).

De onderzoekers concluderen dat gebruik van multivitamine in matige dosering na een diagnose niet-metastatisch CRC geassocieerd was met lagere CRC-specifieke en all-cause mortaliteit, terwijl gebruik van hogere dosering geassocieerd was met hogere CRC-specifieke mortaliteit.

1.He MM, Wang K, Lo C-H et al. Post-diagnostic multivitamin use and colorectal cancer survival: a prospective cohort study. Cancer 2024.35234

Summary: A prospective cohort study found that use of multivitamin supplements at a moderate dose after diagnosis of nonmetastatic colorectal cancer was associated with lower CRC-specific and all-cause mortality, whereas a high dose use was associated with higher CRC-specific mortality.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren