Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve studie van impact van gezonde leefstijl op risico van levercarcinoom


Prof. Liming LiHet is niet duidelijk wat de impact is van een als gezond beschouwde leefstijl is op het risico van levercarcinoom. Een prospectieve studie in het China Kadoorie Biobank (CKB) cohort, met 492.640 deelnemers die mediaan 10,1 jaar gevolgd werden, heeft deze impact geïnventariseerd. Prof. Liming Li (Peking Universiteit, Beijing) en collega’s publiceren de studie in het Brititsh Journal of Cancer.1

De onderzoekers definieerden gezonde leefstijl bij inclusie in het cohort aan de hand van vijf kenmerken: niet roken, geen gebruik van alcohol, mediaan of hoger niveau van fysieke activiteit, gezonde voeding, en een middel/heupomtrek-verhouding lager dan 0,90 voor mannen en lager dan 0,85 voor vrouwen. Tijdens de follow-up werden in het cohort 2529 gevallen van levercarcinoom gediagnostiseerd. Het risico van levercarcinoom nam significant (p<0,001) af met hogere adherentie aan gezonde leefstijl. Deelnemers met vier of vijf gezonde-leefstijlfactoren hadden een 43% lager risico van levercarcinoom vergeleken met deelnemers met nul of één gezonde-leefstiljfactoren (HR 0,57; 95%-bti 0,47-0,68). Het cumulatieve tegen levercarcinoom beschermende effect van gezonde leefstijl was het grootst onder HbsAg-positieve patiënten.

De onderzoekers concluderen dat adherentie aan een gezonde leefstijl geassocieerd was met aanzienlijke verlaging van het risico van levercarcinoom.

1.Song C, Lv J, Yu C et al. Adherence to healthy lifestyle and liver cancer in Chinese: a prospective cohort study of 0.5 million people. Br J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A prospective study in the China Kadoorie Biobank cohort, with 492,640 participants followed for a median of 10.1 years, found that adherence to a healthy lifestyle was associated with considerable absolute risk reduction of liver cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren