Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prospectieve studie van patiënt-gerapporteerd functioneren en QOL met palbociclib voor ABC/MBC


Dr. Jeffrey HargisDe CDK4/6-remmer palbociclib is in combinatie met endocriene therapie geïndiceerd voor behandeling van HR-positief HER2-negatief gevorderd of metatatisch mammacarcinoom (ABC/MBC). Een analyse van een prospectief cohort van real-world patiënten in de Verenigde Staten heeft de impact van deze behandeling op patiënt-gerapporteerd functioneren en kwaliteit van leven onderzocht. Dr. Jeffrey Hargis (Norton Cancer Institute, Louisville KY) en collega’s publiceren de analyse in Breast Cancer Research and Treatment.1De analyse includeerde 139 patiënten van 25 centra. De mediane leeftijd was 60 jaar (range 34-82); 61% kreeg palbociclib plus aromataseremmer en 39% kreeg palbociclib plus fulvestrant. De ECOG performance status van de meeste patiënten was 0 (63%) of 1 (24%). Negenendertig procent had viscerale metastasen, en 41% had alleen botmetastasen. De mediane duur tussen de ABC/MBC-diagnose en inclusie in de analyse was één maand. Met een nieuw-ontwikkelde mobiele app rapporteerden de patiënten gedurende de eerste zes maanden van de behandeling dagelijks, wekelijks, en eens per cyclus over verschillende aspecten van functioneren en kwaliteit van leven.

De algemene gezondheidsstatus van de patiënten (bepaald met SF-12) bleef constant gedurende de eerste zes maanden van de behandeling, en was over het algemeen consistent met gepubliceerde gegevens over patiënten met maligniteiten. Frequentie van depressie (CES-D-10) was laag en veranderde niet in de loop van de behandeling. Gemiddelde scores voor pijn en vermoeidheid ware laag en bleven stabiel. Patiënten rapporteerden gemiddeld neutrale of positieve stemming. Patiënt-gerapporteerde QOL en gezondheid overall waren vooral goed, zeer goed, of uitstekend. Deze resultaten waren consistent ongeacht aanwezigheid van neutropenie.

De onderzoekers concluderen dat palbociclib-gebaseerde combinatietherapie voor ABC/MBC gedurende de eerste zes maanden niet ten koste ging van de kwaliteit van leven.

1.Richardson D, Zhan L, Mahtani R et al. A prospective observational study of patient-reported functioning and quality of life in advanced and metastatic breast cancer utilizing a novel mobile application. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: A prospective study in a real-world cohort for advanced or metastatic breast cancer patients receiving palbociclib-based therapy found low levels of pain and fatigue as well as good QOL and overall health that remained stable throughout the first 6 months of treatment regardless of episodes of neutropenia.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren