Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Prostaatcarcinoom-specifieke mortaliteit in relatie tot Gleason score in zwarte versus niet-zwarte mannen


Dr. Brandon MahalDe Gleason score (GS) is de beste onafhankelijke voorspeller van de uitkomsten van prostaatcarcinoom. Het belangrijkste onderscheid tussen GS 6 ziekte en GS 7 tot en met 10 ziekte is dat GS 6 ziekte niet noodzakelijkerwijs definitieve behandeling vereist. De implicaties van GS zijn echter niet geheel duidelijk in zwarte patiënten vanwege rasgebonden verschillen in uitkomsten, in het bijzonder voor patiënten met GS 6 ziekte. Dr. Brandon Mahal (Harvard Radiation Oncology Program, Boston MA) en collega’s hebben een analyse uitgevoerd van de prostaatcarcinoom-specifieke mortaliteit in relatie tot GS in zwarte versus niet-zwarte mannen. Ze publiceren de analyse online in JAMA.1

In de SEER Prostate Active Surveillance/Watchful Waiting database identificeerden de onderzoekers 192.224 mannen (31.844 zwart; 160.383 niet-zwart) met GS 6 tot en met 10 prostaatcarcinoom gediagnostiseerd tussen begin 2010 en eind 2015. De zwarte mannen waren jonger (mediaan 62 versus 65 jaar oud), hadden meer klinisch T1-T2a stadium ziekte (81,3% versus 75,3%), en meer GS 7 tot en met 10 ziekte (60,1% versus 55,8%; p<0,001 voor alle vergelijkingen). Onder de mannen met GS 6 ziekte overleed 0,40% van de zwarte mannen aan prostaatcarcinoom versus 0,22% van de niet-zwarte mannen; onder de mannen met GS 7 tot en met 10 ziekte overleed 1,44% van de zwarte mannen aan prostaatcarcinoom versus 1,35% van de niet-zwarte mannen.

De mediane follow-up was 36 maanden. GS 6 ziekte was geassocieerd met lager risico van overlijden aan prostaatcarcinoom (0,25%) vergeleken met GS 7 tot en met 10 ziekte (0,77%; aHR 0,25; p<0,001). Het risico van overlijden aan prostaatcarcinoom was niet statistisch verschillend tussen zwarte mannen (1,02%) en niet-zwarte mannen (0,85%; p=0,17) in het gehele cohort. Maar zwarte mannen met GS 6 ziekte hadden een hoger risico van overlijden aan prostaatcarcinoom dan niet-zwarte mannen met GS 6 ziekte (aHR 1,95; p<0,001); een verschil dat niet werd gezien onder zwarte versus niet-zwarte mannen met GS 7 tot en met 10 ziekte (aHR 1,01; p=0,94), met een p<0,001 voor de interactie tussen ras en GS.

De onderzoekers concluderen dat rasgebonden verschillen in prostaatcarcinoom-mortaliteit aanzienlijk waren onder mannen met GS6 ziekte, en niet statistisch significant waren onder mannen met GS 7 tot en met 10 ziekte. Deze conclusie werd bevestigd in een analyse van de algemene SEER-database met langere follow-up (GS 6: twaalf-jaar prostaatcarcinoom-mortaliteit 2,2% voor zwarte versus 1,4% voor niet-zwarte mannen; GS 7-10: 5,5% versus 5,3%).

1.Mahal BA, Berman RA, Taplin M-E, Huang FW. Prostate cancer-specific mortality across Gleason scores in black vs nonblack men. JAMA 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the SEER Prostate Active Surveillance/Watchful Waiting database found that black patients with Gleason 6 disease had a higher risk of prostate cancer death compared with nonblack men with Gleason 6 disease (aHR 1.95; p<0.001) while no significant difference was observed between black and nonblack men with Gleason 7 to 10 disease (aHR 1.01; p=0.94) (p<0.001 for interaction).


Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren