Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Proton- versus fotonradiotherapie als onderdeel van concurrente chemoradiotherapie voor lokaal-gevorderde maligniteit


Dr. Brian BaumannConcurrente chemoradiotherapie (CRT) is de standaard-behandeling voor veel maligniteiten, maar is geassocieerd met substantiële morbiditeit. Het is denkbaar dat CRT met protonradiotherapie (PRT) minder morbiditeit veroorzaakt dan CRT met fotonradiotherapie (FRT), omdat met PRT de stralingsdosering naar normale weefsels lager is. Een retrospectieve studie van de University of Pennsylvania (Philadelphia) heeft deze veronderstelling getoetst. Dr. Brian Baumann en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 1483 patiënten (935 mannen; mediane leeftijd 62 jaar) met niet-metastatische lokaal-gevorderde maligniteiten, die tussen begin 2011 en eind 2016 in Philadelphia concurrente CRT met curatieve intentie kregen. Onder deze patiënten waren er 391 die PRT kregen en 1092 die FRT kregen. Het primaire eindpunt van de studie was negentig-dagen niet-geplande hospitalisatie wegens adverse events. Secundaire eindpunten waren afname van ECOG performance status tijdens de behandeling, negentig-dagen tenminste graad 2 AEs met beperking van instrumental activities of daily living, ziektevrije overleving, en overall survival.

De patiënten die PRT kregen vergeleken met de patiënten die FRT kregen waren significant ouder (mediaan 66 versus 61 jaar; p<0,01), hadden slechtere Charlson-Deyo comorbidity score (mediaan 3,0 versus 2,0; p<0,01), en kregen lagere stralingsdosering naar weefsels buiten het target (p<0,01). In propensity-score gewogen analyses was PRT vergeleken met FRT chemoradiotherapie geassocieerd met significant lager relatief risico van negentig-dagen graad 3 of hoger AEs (RR 0,31; p=0,002), negentig-dagen graad 2 of hoger AEs (RR 0,78; p=0,006), en afname van performance status tijdens de behandeling (RR 0,51; p<0,001). Er waren geen significante verschillen tussen beide groepen in DFS of OS.

De onderzoekers concluderen dat CRT met protontherapie vergeleken met CRT met fotontherapie voor lokaal-gevorderde maligniteiten geassocieerd was met significant minder acute AEs die niet-geplande hospitalisatie vereisten, zonder verslechtering van DFS en OS. Deze waarnemingen dienen te worden gevalideerd in prospectieve studies.

1.Baumann BC, Mitra N, Harton JG et al. Comparative effectiveness of proton vs photon therapy as part of concurrent chemoradiotherapy for locally advanced cancer. JAMA Oncology 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at the University of Pennsylvania (Philadelphia) compared proton chemoradiotherapy versus photon chemoradiotherapy for locally advanced cancers. Proton CRT was associated with significantly reduced acute adverse events that caused unplanned hospitalizations, with similar disease-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren