Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

QOL-impact van huisarts- versus chirurg-geleide zorg voor overlevers van coloncarcinoom met of zonder Oncokompas


Julien Vos MDColoncarcinoom is geassocieerd met hoog risico van fysieke en psychosociale morbiditeit, ook na de behandeling. De gerandomiseerde Nederlandse I CARE studie heeft kwaliteit van leven (QOL) met door huisartsen geleide versus door chirurgen geleide, met of zonder Oncokompas, zorg voor overlevers van coloncarcinoom geïnventariseerd. Promovendus Julien Vos (Amsterdam UMC) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde patiënten, die in één van acht ziekenhuizen primaire chirurgie hadden ondergaan voor stadium I tot en met III coloncarcinoom of rectosigmoïdcarcinoom, en in aanmerking kwamen voor routinematige follow-up volgens Nederlandse richtlijnen. De patiënten werden 1:1:1:1 gerandomiseerd naar overlevingszorg geleid door chirurg of huisarts, met of zonder toegang tot Oncokompas. Randomisatie geschiedde gestratificeeerd naar leeftijd en tumorstadium. De QOL werd bepaald aan de hand van de EORTC QLQ-C30 summary score. De nu gepubliceerde interimanalyse heeft betrekking op de QOL na een jaar follow-up, en vergeleek de twee chirurg-geleide zorggroepen versus de twee huisarts-geleide zorggroepen, en de twee groepen met zorg met toegang tot Oncokompas versus de twee groepen met zorg zonder toegang tot Oncokompas.

Tussen begin maart 2015 en eind november 2018 werden 353 patiënten gerandomiseerd, onder wie 50 zich vervroegd terugtrokken. Van de 303 overblijvende deelnemers werd 79 gerandomiseerd naar door chirurg zonder Oncokompas geleide zorg, 83 naar door chirurg met Oncokompas geleide zorg, 73 naar door huisarts zonder Oncokompas geleide zorg, en 68 naar door huisarts met Oncokompas geleide zorg. De mediane follow-up was 12,2 maanden (IQR 12,0-13,0). De baseline QOL was hoog in alle groepen. Na twaalf maanden waren er geen klinisch relevante verschillen in verandering ten opzichte van baseline tussen de huisarts-geleide groepen en de chirurg-geleide groepen (verschil in summary score -2,3; 95%-bti -5,0 tot 0,4) en evenmin tussen de Oncokompas en niet-Oncekompas groepen (-0,1; -2,8 tot 2,6).

De onderzoekers concluderen dat in termen van QOL, huisarts-geleide overlevingszorg een alternatief kan zijn voor chirurg-geleide zorg tijdens het eerste jaar na chirurgie voor stadium I tot en met III coloncarcinoom.

1.Vos JAM, Duineveld LAM, Wieldraaijer T et al. Effect of general-practioner-led versus surgeon-led colon cancer survivorship care, with or without eHealth support, on quality of life (I CARE): an interim analysis of 1-year results of a randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The randomized I CARE study in The Netherlands compared general practitioner-led versus surgeon-led colon cancer survivorship care, with or without eHealth. Interim analysis of quality of life at one year of follow-up after treatment found no clinically meaningful differences between the groups.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren